Home
Du er her: Forside >
 
Tilfeldig bekjentskap
© Kristin Torgersen © Morten Kirkevåg © Kai A. Quante
Tilfeldig akvarium
Månedens akvarium
Akvaforum p� Facebook

Akvarieordlista!


Her finner du en oversikt over vanlige ord i akvariehobbyen som kan være vanskelig å vite hva betyr:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ø Å
A
Acriflavin:   Antiseptisk løsning, som er effektiv mot en rekke bakterielle infeksjoner på fisk. Fås både i ren oppløsning, og som virkestoff i ulike medisiner. Lenke til ordet
AF:   AF er forkortelsen for dette nettstedet: AkvaForum. Lenke til ordet
aff.:   = affinis (latin). På norsk; beslektet, men ikke samme. Eks. Apistogramma sp. aff. bitaeniata. Brukes gjerne om en fisk en antar ikke er samme art, men nær beslektet med den nevnte. Lenke til ordet
Agami:   Ordet angir at arten det er snakk om ikke danner fast par. Ingen fast pardannelse. Lenke til ordet
Akklimatisering:   Gradvis tilvenning til nye forhold med tanke på vannverdier og temperatur. I akvariesammenheng bør ny fisk i akvariet tilvennes akvariets vannverdier for å minske stress. Lenke til ordet
Alger:   Lavtstående, akvatiske planter, fra små, mikroskopiske encellede arter til større tang- og tarearter. Lenke til ordet
Alkalitet:   Målet på hvor mange hydrogenioner det er i vannet. Dette måles med målenheten pH. Lenke til ordet
Allelopati:   Endel planter, også akvatiske planter, kan skille ut stoffer som er veksthemmende på andre planter. Dette er et konkurransefortrinn for disse artene. Lenke til ordet
Ammolock:   Et flytende stoff man kan tilsette vann som fisk skal fraktes eller oppbevares i over flere dager. Stoffet vil uskadeliggjøre ammoniakk. Lenke til ordet
Ammoniakk:   (NH3) Første ledd i nedbrytingen av avfallsstoffer i akvariet. Svært giftig for fiskene Lenke til ordet
Anaerob:   Betegner ofte dyr/organismer som ikke er avhengig av oksygen for å puste. Begrepet kan også betegne forhold f.eks. i akvariet ("...anaerobe forhold i bunnlaget.."), hvor det ikke er, eller det er lite, oksygen tilstede. Lenke til ordet
Annuell:   Ettårig. Begrepet benyttes bl.a. om de killiarter som er ettårige, som lever en sesong f.eks. regntiden i tropiske områder. Annuell art; ettårig art. Lenke til ordet
Anoksisk:   "Uten oksygen". I biologi brukes anoksisk om livsprosesser der nedbryting i cellene skjer uten oksygen. I geologi og økologi brukes utrykket om hele miljøer. Slike forhold finnes i myrer, dype tjern, på havbunnen og andre steder der det ikke er gjennomstrømming av vann (eller luft). Lenke til ordet
Aquasafe:   Tilsettningsstoff til vannet. Skal fjerne uønskede tungmetaller og klor fra vannet. Styrker fiskenes slimhinne. Stort sett unødvendig, med mindre vannet inneholder uvanlige menger klor\ tungmetaller Lenke til ordet
Armatur:   Toppen av akvariet, som er utstyrt med lys. Et armatur kan ha ulike lyskilder, f.eks lysrør eller halogenlamper. Lenke til ordet
Artemia:   Et lite krepsdyr som ofte brukes til oppfóring av yngel. Finnes både tørket, frosset og i uklekkede egg som må klekkes i en artemiaklekker. Lenke til ordet
Aufwusch:   Korttrådede alger fastvokst på planter, røtter og steiner. Når ordet benyttes i akvariesammenheng så innlemmes også alle små, ofte mikroskopiske organismer som lever i mellom algetrådene. Flere fiskearter finner føden ved å beite "aufwusch". Lenke til ordet
B
Bactozym:   Bakteriekultur som skal gi akvarievannet fortere modning, slik at vannet fortere er klart for introdusering av fisker. Lenke til ordet
Bakteriekultur:   Gode, og nødvendige bakterier, som i all hovedsak befinner seg i filter og bunnlag. Bakteriene bryter ned avfall til ammoniakk, nitritt, og til slutt nitrat Lenke til ordet
Bananfluer:   Små insekter (fluer) som kan benyttes som levendefôr til fisk. Kan fremavles i store mengder. Bananfluer brukes gjerne i genetisk forskning pga. et lavt kromosomtall. Lenke til ordet
Basin:   Brukes i lokasjoner om et dreneringsområde der elver/bekker renner til en elv. F.eks. dekker Amazonas basin et stort område med småelver og bekker som renner ned til Amazonaselva. Lenke til ordet
BB-tank:   Forkortelse for "Bare Bottom Tank". Det er et akvarium uten noen form for bunnsubstrat. - Altså bare glassbunn. Slike brukes gjerne i forbindelse med oppdrett. Lenke til ordet
Bentisk:   Arter som lever mesteparten av livet i, på eller ved bunnen. Lenke til ordet
BGA:   Forkortelse for blågrønne alger Lenke til ordet
Bikarbonat:   Gammel betegnelse på natriumhydrogenkarbonat, NaHCO3. Dette er det samme som "natron". Benyttes i akvariesammenheng til økning av KH/pH. Lenke til ordet
Bioball:   Syntetisk filtermateriale, gjerne formet som en ball. Bioballer finnes i en rekke størrelser og fasonger, og vil variere noe i hvor god overflate en har til bakterier. Det finnes bioballer som er beregnet på å stå stille, og bioballer som er beregnet på å "flyte" i filteret. Hvor god effekt en vil ha i til sammenligning vil variere etter utformingen på bioballene. Lenke til ordet
Biologisk filtrering:   Filtermedie som har stor overflate der aerobe (oksygenkrevende) bakterier finner grobunn og vil der bryte ned avfallsstoffer. Lenke til ordet
Biotop:   I naturen er dette et noenlunde ensartet område som er levested for et bestemt samfunn av arter. I akvariesammenheng benyttes begrepet om et akvarium som er innredet med arter som stammer fra samme region/område. Eksempelvis Tanganyikaoppsett, eller et Amazonasoppsett. Lenke til ordet
Biparental:   Betyr "to foreldre". Benyttet bl.a. i fiskebasen f.eks. "biparental munnruger" som betyr at begge foreldre deltar i munnrugingen av egg. Lenke til ordet
Bløtdyr:   Dyregruppe som bl.a. omfatter blekksprut, snegler og muslinger. Lenke til ordet
Blåfilter:   Filtermatte, som leveres i forskjellige grovheter og størrelser. Kalles også blåfiltermatter, blåsvamp. Kan brukes til å formskjære egne filtre, eller som filtermasse bak en bakgrunnsvegg i akvariet. Lenke til ordet
Blågrønne alger (BGA):   En bakterie som kalles Cyanobakterie. Kommer ofte av dårlig stell med manglende delvannsbytter og ofte sammen med et filter som burde vært renset for lenge siden. Lenke til ordet
Brakkvann:   Brakkvann er vann som er saltere enn ferskvann men ikke så salt som saltvann. Saliniteten kan variere. Lenke til ordet
Brunalger:   Dette brunfargede algebelegget dekker ofte bunnlaget som på steiner og grus, planteblader og glassruta. Dukker ofte opp i nyoppsatte akvarier. Årsaken ligger trolig i for høye nitratverdier, pH over 7.5, for hardt vann, eller at belysningstiden er for lang (over 12 timer). Oftere delvannsbytter kan hjelpe. I nystartede akvarier vil disse som regel forsvinne av seg selv etter en etter hvert. Algeetende fisk som Crossocheilus siamensis og ancistrus-arter sies det kan beite disse. Lenke til ordet
Brusestein:   En porøs stein som festes i enden av en lufteslange, koblet til en luftpumpe. Effekten er "pyntebobler" og økt oksygeninnhold i vannet. Kalles også luftestein. Lenke til ordet
brystfinne:   Brystfinnene er plassert på begge sider av kroppen, vanligvis like bak gjellene. Brystfinnene er parede finner som brukes til framdrift og til å holde balansen. Noen fisker, som hai, har utviklet brystfinnene til «vinger». Flygefisker og øksefisker bruker brystfinnene til å holde seg i luften under sine korte «flyturer». Hos andre arter, som slamkrypere, blir brystfinnene brukt som til å «gå» bortover bunnen. Noen arter, som knurr, har 2-3 frie stråler i brytsfinnene. Disse fingerlignende utvekstene blir brukt til å «gå» på bunnen, men også som føle og smaksorgan. Lenke til ordet
buk:   "mage" Lenke til ordet
Bukfinne:   Parede finner som sitter under fiskens buk. Vanligvis under og/eller bak brystfinnene. Det er mange ulike former på bukfinner, scalarer er bukfinnene lange og spisse, mens hos Guramier som ofte har forlengede, trådaktige bukfinner som brukes som føleorganer.. Hos kutlingene er bukfinnene ofte vokst sammen til en sugekopp. Lenke til ordet
Bukvannsott:   Forårsakes vanligvis av bakterien pseudomonas, eller virus. Mest vanlig på ciklider. Sykdommen opptrer i fire stadier, men de fleste fisker dør før de kommer til 4 stadie. Lenke til ordet
Bunnsubstrat:   Grusen/sanden i akvariet. Lenke til ordet
C
Carnivore:   Latinsk ord for organismer som spiser kjøtt. Lenke til ordet
cf.:   = confer (latin). cf. fulgt av et latinsk navn betyr at arten mest sannsynlig er den som står etter cf. (eksempel: Panaque cf. nigrolineatus er sannsynligvis samme art som Panaque nigrolineatus) Lenke til ordet
CO2:   Karbondioksid som plantene trenger for å vokse og trives. Noen velger å tilsette CO2 i planteakvariet. Lenke til ordet
Cyclohexadienylidenammoniumchloride:   Virkestoff i enkelte medisiner mot både parasitter og bakterier. Har effekt på både gram- positive og negative bakterier. Sies også å ha effekt mot gjelleparasitter, men dette er ikke dokumentert. Lenke til ordet
Cyclops:   Lite krepsdyr som i akvariesammenheng er et fint levendefôr å fange til fiskene. Faller inn under samlebetegnelsen "vannlopper". Lenke til ordet
D
Daphnier:   Et lite krepsdyr som ofte brukes som fór til fiskene. Kan fanges levende sommerstid og selges som frossenfór resten av året. Lenke til ordet
Dekkglass:   Glassplate(r) plassert over akvariet. Hindrer fisk å hoppe ut samtidig som en reduserer fordampningen fra akvariet. Dekkglass behøves ofte ikke i akvarier med heldekkende lysarmatur. Dersom man ikke benytter vanntette/fukttette holdere til lyset, må man også ha dekkglass Lenke til ordet
Delvannsbytte:   Utskifting av "en del" av akvarievannet. Anbefalt for selskapsakvariet er 10-30% i uken avhengig av fiskebelastning, fôrbelastning, filterkapasitet m.m. Skift aldri alt vannet i akvariet på en gang! Lenke til ordet
Detritus:   Vegetabilske og/eller animalske partikkelrester. Lenke til ordet
dH:   Målenhet for vannets hardhet. Hardheten i vann beror på innholdet av jordalkaliemetallioner hovedsakelig kalsium- og magnesiumioner. Oppgis i tyske hardhetsgrader (°dH). Lenke til ordet
Diffusjon:   Fri bevegelse av molekyler fra et område med høy konsentrasjon til et område med lavere konsentrasjon. Lenke til ordet
Diffusor:   En luftestein eller annen innretning med oppgave å spre luftbobler eller andre gasser, f.eks. CO2 i akvariet. Lenke til ordet
Dimorfisme:   Forskjell i kroppsutforming mellom ulike kjønn av en art. Lenke til ordet
Dither fish:   Engelsk uttrykk uten norsk oversettelse som betegner fisk som er i akvariet for å signalisere til sky fisk at det er trygt å komme frem. Brukes f.eks med ciklider i lek. Lenke til ordet
DIY:   Forkortelse for "Do It Yourself". - Det vi på norsk kallar "Gjør det selv". - Altså mekk det sammen selv, spar penger, og lær noe nytt i samme slengen. Lenke til ordet
Dorsalfinne:   Kommer av engelsk Fiskens ryggfinne Lenke til ordet
Dropsy:   Samme som bukvannsott Lenke til ordet
E
Ectozon:   Norges dyreste salt? Eget akvariesalt, som består at 99,625% vanlig salt. Lenke til ordet
Eggflekker:   Dette er flekker på hannfiskers gattfinne som skal imitere egg. Forekommer stort sett hos munnrugende ciklider og kanskje mest kjent hos de østafrikanske riftsjøciklidene. Meningen med disse flekkene er at hunnfisken vil forsøke å fange opp disse "eggene" og når dette skjer vil få melke fra hannen slik at eggene hun allerede har i munnen befruktes. Lenke til ordet
Eikeblader:   Bladløv av eiketre. Tørket (brune) løv. Plukkes på høsten etter løvfelling. Benyttes i akvariesammenheng for naturlig ph-senkning og/eller som substrat, dekor, skjulesteder i akvariet. Er gjerne anbefalt i akvarier til bl.a. dvergciklider. Lenke til ordet
Ektoparasitt:   En snyltende organisme som setter seg fast på et vertsdyr. Eks. på dette er den kjente lakseparasitten gyrodactylus salaris. Lenke til ordet
Endemisk:   Endemisk betyr i biologien at en art kun er lokal. F.eks. dersom en art er endemisk til Malawisjøen, betyr det at den finnes bare der. Lenke til ordet
Endoparasitt:   Innvendig snylter. En parasittisk organisme som innvendig i et vertsdyr snylter på dette. Lenke til ordet
Epifytt:   En alge eller plante som lever på en annen uten å ta næring fra denne. Lenke til ordet
Ethacridinlactat:   Virkestoff i en del medisiner. Virkestoffet har god effekt på å kurere en del bakterier. Virkestoffet benyttes normalt i kombinasjon med andre, slik at en så effektiv behandling som mulig er å oppnå. Lenke til ordet
Evertebrater:   Dyr uten ryggrad. Virvelløse dyr. Lenke til ordet
F
F1:   I akvariesammenheng er dette et begrep/kode som angir yngel av VF (viltfanget) fisk. Altså første generasjon av yngel i fangenskap Lenke til ordet
F2:   Yngel av F1, altså 2. generasjon av yngel i fangenskap Lenke til ordet
Fargetemperatur:   Kunstige lyskilder har ulik fargetemperatur avhengig av hvilken bruk de skal benyttes til. I akvariesammenheng benyttes gjerne lyskilder som fremhever fiskens farger godt eller lyskilder med fargetemperatur som planter vil vokse godt under. Dagslys har en fargetemperatur på rundt 6000 Kelvin (se Kelvin). Lenke til ordet
Fettfinne:   En liten finne lokalisert mellom halefinnen og ryggfinnen. Denne finnen benyttes gjerne for å skille karpefisk fra laksefisk eks. skille ørekyte (karpefisk) fra ørretyngel. Karpefisk mangler fettfinne. I akvariesammenheng har bl.a. tetraer fettfinne, mens barber ikke har. Lenke til ordet
Filtermedium:   Materiale som benyttes i utvendige eller i innvendige filtersystemer der aerobe bakterier finner grobunn og kan ta hånd om og omdanne avfallsstoffer. Lenke til ordet
Filterpose:   Brukes for å holde filtermateriale samlet inne i feks et utvendig filter som ikke har filterkassetter. Lenke til ordet
filterstrømpe:   Brukes til å filtrere vann fra f eks overrennings kammer i saltvannsakvarie og før vannet går inn i skummer. Strømpen kan være en ferdigsydd spesialstrømpe eller en brukt nylonstrømpe som de fleste kvinner har liggende. Lenke til ordet
Filtervatt:   Finfilter, som fjerner det meste av små partiker i vannet. Lenke til ordet
Finneråte:   Bakteriell sykdom som angriper finnene til fisker. Vanligste bakterie er aeromonas Lenke til ordet
Fotosyntese:   En biologisk prosess som foregår i grønne planter der plantene benytter lyset til å lage sukker, fra karbondioksid og vann, for egen vekst, samtidig som et overskudd av oksygen dannes som et biprodukt. Lenke til ordet
Frossenfôr:   Ulike arter av små krepsdyr m.m. nedfrosset av produsenter, gjerne på små brett i pose. Selges i zoobutikkene. F.eks. artemia, cyclops, dafnier, mygglarver. Lenke til ordet
Fødekasse:   En liten beholder i plast/nett som plasseres oppi hovedkaret, enten flytende eller hengende på kanten, og hvor levendefødende fisk kan slippe yngelen sin. Fisken skal ikke være i fødekassen over lengre tid. Lenke til ordet
G
Gallon:   Målenhet for volum. Benyttes gjerne i engelsk og amerikansk litteratur/nettsteder for volum av akvarier. 1 US gallon = 3,78 liter 1 Imperial gallon = 4,55 liter Lenke til ordet
Gatt:   Fiskens endetarmsåpning Lenke til ordet
Gattfinne:   Finnen på fiskens buk som er plassert like foran analåpningen/gattåpningen. Kalles også analfinne. Lenke til ordet
Genitalpapill:   Fiskens reproduksjonsorgan. Vanligvis ikke synlig utenom lek, men det finnes unntak. Plasseringen av dette organet er normalt rett framfor analfinnen. Lenke til ordet
Genus:   Av engelsk og betyr "slekt". I fiskebasen her på akvaforum opptrer bl.a. dette ordet og angir hvilken slekt en art tilhører. Arter av samme genus er nært beslektet og likner gjerne hverandre av utseende. Normalt er de likevel såpass ulike at de ikke kan krysses, eller få fertilt avkom om de krysses. I latinske (vitenskapelige navn) på arter så angir det første navnet hvilken slekt (genus) arten tilhører. Det siste navnet angir arten (species). Lenke til ordet
GH:   Det er først og fremst vannets innhold og konsentrasjoner av saltene kalsium og magnesium som avgjør om vannet er hardt eller bløtt. Lave konsentrasjoner av disse saltene gjør vannet bløtt, mens høye konsentrasjoner gjør det hardt. Totalhardheten i vannet har stor innvirkning på livsfunksjonene til alle livsformene du har i akvariet. Enheten vi bruker når vi måler GH-verdien i vannet er i °dH som betyr tyske (deutscher) hardhetsgrader. GH-verdier i akvariet på mellom 5° og 15° dH anses som gunstig for de fleste akvariefisker. Lenke til ordet
Gjelleråte:   Sykdom hos fisk som skyldes soppen Branchiomyces. Gir stor dødelighet spesielt observert i karpeoppdrettsanlegg. Lenke til ordet
Gonopodium:   Hannens forplantningsorgan blant levendefødende fisk. Gonopodiet erstatter også gattfinnen hos disse. Lenke til ordet
Granulat:   Fôr til fisker som henter maten fra overflata. Fôret er formet som "kuler" i ulik størrelse Lenke til ordet
Grønnalger:   Fester seg gjerne på akvarieglasset og på planter og ses som små grønne flekker eller tråder. Tegn på næringsoverskudd i akvariet, for høyt nitrat-nivå eller for mye lys. Lenke til ordet
H
Habitat:   Område som tilfredsstiller en arts krav til formering, føde og skjul. Der arten naturlig forekommer. Lenke til ordet
Herbivore:   Latinsk ord for organismer som spiser planter Lenke til ordet
Hermafroditt:   Tvekjønnet organisme. Forekommer hos flere laverestående organismer bl.a. hos snegler. Lenke til ordet
Hevert:   Plastslange som i akvariehobbyen benyttes til å foreta vannskifte i akvariet. Kan være påmontert "klokke" i enden for å slamsuge/suge opp planterester/eksrementrester o.l. fra bunnen/substratet. Slangen fylles med vann slik at vannet ved "hevertprinsippet" renner ut av akvariet. Kan gjøres ved å plassere ene enden i akvariet og suge i andre enden til vann-nivået i slangen er kommet under den andre slangeendens høyde i akvariet. Da vil vannet, pga. tyngdekraften, automatisk suge vann ut av akvariet. Kan lages billig med enkle midler: Halvannen til to meter (eller lenger) bit av hageslange påmontert en halvliters brusflaske hvor bunnen er skåret av. Lenke til ordet
Holotype:   Betegnelse på det spesifikke eksemplaret av en art som er brukt ved den vitenskapelige beskrivelsen av arten. Lenke til ordet
Hoppekreps:   Fellesnavn på en gruppe av små krepsdyr, inntill 2mm i størrelse, bl.a. cyclops som er et godt levendefôr til akvariefisk. Kan fanges med en finmasket håv i ferskvann. Finnes også flere arter i saltvann bl.a. raudåte, et rødlig farget krepsdyr, som kan opptre i store mengder i sjøen og farge vannet rødt i store områder. Lenke til ordet
HQI:   Metalhalogen (HQI-lys). Gir et mye kraftigere lys enn lysrør. HQI-lampene reflekterer "bølgene" i overflaten av akvariet mot innredningen og bunnen. Dette gjør akvariet langt mer "levende" enn om man bare bruker lysrør. Lampetypene er utstyrt med beskyttelsesglass (silikatglass) som beskytter armaturen mot vannsprut og skadelig UV-stråling. Til ferskvannsakvarier er fargetemperaturen på ca.5000 Kelvin og korallrevsakvarier ca.10000 Kelvin . Lenke til ordet
Humus:   Rester av planter og dyr som er så nedbrutt at man ikke lenger kan se hva det har vært. Vil naturlig farge vannet brunlig og senke pH. I større mengder vil humusstoffer kunne redusere oksygeninnholdet i vannet. Lenke til ordet
Hvitprikk:   Parasitt, som angriper fiskene. Sprer seg raskt, og kan fort drepe fisker. Ichthyophthirius multifiliis er latinsk navn Lenke til ordet
hvitvannsområder:   Hvitvannsområder i elver har to ulike betydninger. 1. Den vi kjenner fra norske forhold, altså elver med stryk, turbulenser og fosser slik at det dannes skum og vannet fremstår med hvit farge pga av luftbobler i vannet. 2. Hvitvannselver har i motsetning til sortvannselver ofte rikelige mengder oppløste verdier av natrium, magnesium, kalsium og kalium og har ofte en nøytral pH. Lenke til ordet
Hybrid:   Avkom etter to ulike arter som har krysset seg med hverandre. Som regel er hybrider sterile og kan ikke få eget avkom. Lenke til ordet
Hydra:   Hydridae. Bittelite, gjennomsiktig nesledyr. Hydra finnes i ulike varianter, oftest bare definert som hydra sp. Hydra er som alle nesledyr, jeger. Den har 4 tentakler som inneholder masse små giftbrodder, som lammer byttet. I akvariesammenheng lever Hydra mest på dafnier, vannlopper og andre smådyr. Kan ta bittesmå yngel. Ikke farlig for fiskene ellers. Det sies at bl.a. guramier kan beite på hydra. Hydra formerer seg med "knoppskyting" som hos planter der nye hydra snører seg av mordyret. Lenke til ordet
hydrogensulfid:   Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig gass ved romtemperatur med en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg. Gassen er noe tyngre enn luft.Gassen dannes i stillestående vann, som ved myr- og sump-områder og kalles derfor ofte sumpgass. Lenke til ordet
I
Ichthyologi:   Læren om fisk Lenke til ordet
Impeller:   "Rotoren" som pumper vannet i filter\ sirkulasjonspumper Lenke til ordet
Infusorie:   Det samme som infusjonsdyr. Et encellet dyr av klassen Ciliata som i akvariesammenheng som regel brukes til fóring av veldig små yngel. Lenke til ordet
Insectivore:   Insektetere. Føden består hovedsakelig av insekter. Gjerne insekter på overflaten når det er snakk om akvariefisk. Lenke til ordet
Invertebrat:   En organisme/dyr som ikke har ryggsøyle. Kalles et virvelløst dyr. Lenke til ordet
J
jod:   Grunnstoff. Utvinnes fra saltvann. Benyttes innen medisin pga. sin bakteriedrepende virkning. Viktig sporstoff både for planter og dyr. Vanlig bordsalt (NaCl) er ofte tilsatt jod. Lenke til ordet
Juvenile:   Engelsk for "ungfisk". Benyttes bl.a. i fiskebasen som beskrivelse under bilder av ungfisk. Dette for at også engelskspråklige skal kunne ha litt nytte av bildematerialet. Lenke til ordet
K
K2SO4:   Kaliumsulfat Lenke til ordet
Kalk:   Mineral som inneholder kalsiumioner. Vil i vann kunne løses opp og dermed frigjøre kalsiumioner til vannet. Dette vil øke vannets hardhet. Kalk til akvaristisk formål fremstilles gjerne av kalkstein og/eller dolomitt. Lenke til ordet
Kalkreaktor:   Et apparat som løser opp kalsiumkabonat i et lukket kammer slik at man får laget fritt kalsium som kan renne ut i akvarievannet. Lenke til ordet
Karantene:   I akvariesammenheng er det snakk om et eget akvarium som nyanskaffet fisk blir gående i inntil de settes sammen med annen fisk f.eks. settes i et selskapsakvarium. Dette er med tanke på sykdom. At sykdom ikke skal smitte annen fisk. Lenke til ordet
Kaudal-finne:   Kommer av engelsk Caudal-fin. Fiskens halefinne Lenke til ordet
Kelvin:   Fargetemperatur på lys. Wiliam Kelvin, mannen bak temperaturskalaen Kelvin, varmet en blokk med karbon til den glødet. Jo høyere temperatur på karbonblokka, jo blåere ble lyset fra denne. Ett rør med en kelvin på 10000, tilsvaret lyset fra en karbonblokk som er varmet til 10000`Kelvin, eller 9727`Celsius Lenke til ordet
KH:   Innholdet av hydrogenkarbonater i vannet kan være viktig med hensyn til stabil pH-verdi. Hydrogenkarbonatene fungerer nemlig som en buffer i vannet med hensyn til pH. Har man en lav KH-verdi i vannet kan man oppleve store eller hurtige svingninger i pH-verdien gjennom døgnet, noe som kan stresse fisken og gjøre dem mer utsatt for infeksjoner og sykdom. De fleste fisker vil ha en KH på mellom 3° og 10° dH. Lenke til ordet
KH2PO4:   Monokaliumfosfat Lenke til ordet
Kiselalger:   Det samme som brunalger. Brunt algebelegg som ofte opptrer i nyoppstartet akvarium. Lenke til ordet
Kjemisk filtrering:   Bruk av kjemikalier for å fjerne oppløste avfallsstoffer fra vannet. Lenke til ordet
KNO3:   Kaliumnitrat Lenke til ordet
Korkbark:   Store flak med bark fra korkeiktreet som gjerne benyttes som bakgrunn i akvariet. Barken har en svært grov struktur og naturlig farge som kan være fin i akvariet. Korkbark produseres det mye av i Portugal. Lenke til ordet
Kosmopolitt:   At en art angis å være "kosmopolitt" vil si at arten er å finne i hele verden. Flere plantearter som holdes i akvarium angis å være kosmopolitter. Lenke til ordet
Kulturform:   Brukes om en form av fisk som er kultivert - dvs fremavlet. Lenke til ordet
L
Labyrintorgan:   Kjent hos de såkalte labyrintfiskene (f.eks. Guramier og Kampfisk) som har et ekstra pusteorgan, labyrintorganet, som gjør det mulig for fisken å puste atmosfærisk luft over vannflaten f.eks. ved lavt oksygeninnhold i vannet. Lenke til ordet
Lake Tanganyika:   Afrikas nest største innsjø. Se artikkelen "Afrikas store innsjøer" for mer info Lenke til ordet
Larvofil:   i f.eks. "larvofil munnruger". Hos bl.a. ciklider forekommer arter som når eggene klekkes fanger opp yngelen og bærer dem i munnen fram til yngelen er frittsvømmende og ikke lenger avhengig av plommesekken. Lenke til ordet
Lavastein:   En type porøs stein som er fin å bruke som dekorasjon i akvarium. Lenke til ordet
LDA:   LDA betyr Loricariidae Das Aquarium. Dette er ett annet system for systematisering av sugemaller enn den mer brukte L-nummeroversikten. Bakgrunnen for at det er to ulike nummereringer for samme sak, er at det er ulike aktører bak det hele. Les mer i [URL=http://akvaforum.no/text.cfm?id=1736]denne artikkelen:[/URL] Lenke til ordet
Leiksgruppe:   Se Leksgruppe Lenke til ordet
Leikspar:   Se Lekspar Lenke til ordet
Lek:   Uttrykk for fiskenes forplantingsprosess. Lek trenger slett ikke å være lekent, enkelte arter har en tildels aggressiv lek. Lek brukes om både eggleggende og levendefødende fisk. Lenke til ordet
Leksgruppe:   Gruppe av fisker som er i Lek. Lenke til ordet
Lekspar:   Par av fisker som er i Lek. Lenke til ordet
Levendefôr:   Ulike arter av små vannlevende krepsdyr, insektslarver, insekter m.m. som benyttes som fôr til akvariefisk. F.eks. mygglarver, dafnier, bananfluer, eddikål, infusorier m.m. Lenke til ordet
Liquifry:   Mikroskopisk yngelfór som i noen tilfelle er egnet til foring av veldig ilten yngel. Blir solgt i tuber. Lenke til ordet
L-nummer:   På slutten av 80-tallet ble det importert en rekke nye importer av malle, men ikke vitenskaplige beskrevde arter av Loricariidae familien. Det ble derfor et behov for å systematisere dette, og det tyske akvariemagasinet DATZ kom opp med L-nummersystemet. ”L” representerer familien (Loricariidae) og nummeret representerer ”arten”. Som et motsvar på dette kom et annet tysk akvariemagasin Das Aquarium; med LDA-nummer (Loricariidae Das Aquarium). L-nummersystemet er på ingen måte en vitenskapelig navn. En art kan få flere nummer. Det er mange grunner til det f eks forskjellige alder eller lokalisjoner på de artene som kom inn for identifisering. Etter at en art har fått et nummer, blir de presentert i det tyske akvariemagasinet DATZ. Det er vanlig praksis å sette L-nummeret som synonym når arten blir beskrevet. Det er også viktig å huske på at L-nummerene kun er en liten del av familien Loricariidae Loricariidae-familien inkluderer 5 underfamilier med nesten 800 arter, og det dukker stadig opp nye. Lenke til ordet
Lokasjon:   Begrepet brukes i sammenheng med hvor en art stammer fra, eller variant av en art stammer i fra. Brukes gjerne i akvarisammenheng i forbindelse med viltfanget fisk eller fisk man vet ganske nøyaktig hvor forfedrene er fanget. Også GPS-koordinater benyttes i denne sammenheng i dag. Lokasjonsbegrepet benyttes utelukkende om viltformer av arter. Lokasjonen til en art kan f.eks. bestå av navnet på elven arten er fanget sammen med årstallet fangsten fant sted. Mer nøyaktig også med dato for fangst samt GPS-koordinatene for fangststedet. Lenke til ordet
lotus:   Brukes om planten Nymphaea lotus. I akvariesammenheng brukes dette som en forkortelse på navnet på planten. Lenke til ordet
Lufteslange:   Slange som frakter luften fra luftepumpe til luftesten\ brusesten Lenke til ordet
Luftpumpe:   Pumpe, som settes på utsiden av akvariet, som forsyner akvariet med mye surstoff. Kobles til akvairiet med lufteslange, og luftesten. Lenke til ordet
Luftstein:   Laget av et porøst og hardt materiale som fordeler luftstrømmen fra en luftpumpe til mange små bobler. Disse vil være til hjelp for øket vannbevegelse og øke oksygennivået i vannet. Se "Brusestein". Lenke til ordet
Lysrør:   Det vanligste mediet til å belyse akvarier. Lysrør, eller lysstoffrør, finnes i svært mange ulike typer. Lenke til ordet
Lystopp:   I akvariesammenheng er dette gjerne betegnelsen på et heldekkende lysarmatur over akvariet. Inneholder armatur med lysrør. Akvarier med heldekkende armatur behøver ofte ikke dekkglass. Lenke til ordet
M
Malakittgrønt:   Virkestoff i medisiner mot hvitprikk, OOdinium, og enkelte andre parasitter Lenke til ordet
Mastergrow:   Flytende gjødning for akvarieplanter. Et produkt fra Tropica. Lenke til ordet
Mekanisk filtrering:   Filtermateriale i et filtersystem som sørger for å filtrere bort partikler fra vannet. Lenke til ordet
Metallhalogen:   Metallhalogen (HQI-lys). Gir et mye kraftigere lys enn lysrør. HQI-lampene reflekterer "bølgene" i overflaten av akvariet mot innredningen og bunnen. Dette gjør akvariet langt mer "levende" enn om man bare bruker lysrør. Lampetypene er utstyrt med beskyttelsesglass (silikatglass) som beskytter armaturen mot vannsprut og skadelig UV-stråling. Til ferskvannsakvarier er fargetemperaturen på ca.5000 Kelvin og korallrevsakvarier ca.10000 Kelvin . Lenke til ordet
metangass:   CH4. Gass som kan dannes ved nedbrytning av organisk materiale. Dannes anaerobt (uten oksygen tilstede). I akvariet ses gassen gjerne som gassbobler som kan komme opp av grusen/sanden der det er lite sirkulasjon og aktivitet i substratet. Lenke til ordet
Methylenblått:   Virkestoff i mange medisiner mot bakterielle infeksjoner. Lenke til ordet
Methylorange:   C14H14N3NaO3S er kjemisk formel for dette stoffet man finner i noen medisiner. Stoffet har ingen direkte effekt, men styrker effekten av andre virkemider i medisinene. Lenke til ordet
Methylrosanilinchlorid:   På norsk kalles denne krystallviolett. Uhyre giftig for vannlevende organismer. På tross av dette brukes denne til å behandle enkelte sykdommer i akvariet. Riktig dossering er sterkt å anbefale. Kjemisk formel: C25H30N3 Lenke til ordet
Mollusker:   Kommer av "Mollusca" som betyr "bløtdyr". I akvariesammenheng er det stort sett snegler det er snakk om. Ordet "mollusker" benyttes endel i akvarielitteraturen og da oftest i betydningen "snegler". Lenke til ordet
Moonlight:   Nattlys for akvarium. Lenke til ordet
Mopsehode:   Betegner en misdannelse av hodefasongen hos fisk. Overkjeven er sterkt forkortet. Lenke til ordet
Munnruger:   Fisk som vokter og ruger ut eggene sine inne i munnen. Yngelen til disse fiskene søker også tilflukt i munnen til foreldrene ved farer. Lenke til ordet
N
n/a:   N\A i akvariesammenheng betyr not available, eller på norsk, Ikke tilgjengelig Når det er mangel på data, brukes na som forkortelse. Det kan også bety at dataene er midlertidig utilgjengelige. I andre sammenhenger kan N\A ha andre betydninger. Not applicable («Ikke anvendbar»), No answers («Intet svar»), Naturally aspirated («Ikke overladet») Lenke til ordet
NAF:   NAF er i akvariehobbyen forkortelse for Norsk Akvarieforbund. Det er forbundet til alle akvarieklubbene i Norge som velger å være medlem. Lenke til ordet
Natriumbikarbonat:   NaHCO3 Lenke til ordet
Nauplier:   De første larvestadiene hos bl.a. det lille krepsdyret Artemia. Lenke til ordet
Nematoder:   Nematoda. Slanke, trådliknende rundmark. Svært artsrik gruppe organisme og omfatter både frittlevende mark og parasitter. Lenke til ordet
NH3:   Ammoniakk Lenke til ordet
Nitrat, NO3:   Tredje, og siste ledd i nedbrytingen av avfallsstoffer i akvariet. Planter nyttiggjør seg dette stoffet Lenke til ordet
Nitrifikasjon:   Bakteriell omsetning av amoniakkstoffer til nitrit og nitrat. Lenke til ordet
nitritt:   Lenke til ordet
Nitritt, NO2:   Nitrogenforbindelse, som er andre ledd i nedbrytingen av avfallsstoffer i akvariet. Lenke til ordet
O
Odontodal:   Odontoder er harde utvekster på huden av fisk og dyr - spesielt maller i familien Loricariidae. Disse er av samme struktur som tenner, derav navnet. Odontodal betyr "tannlignende", men odontoder har som regel ikke funksjon som tenner. Lenke til ordet
Oksisk:   Fotosyntesen kan være aerob (oksisk) eller anaerob (anoksisk). Oksisk fotosyntese hos planter og alger, hvor det lages oksygen, er den viktigste og dominerende form for fotosyntese i biosfæren og gir drivstoff til omtrent all biologisk aktivitet på jorda. I oksisk fotosyntese lages organiske karbonforbindelser fra karbondioksid, uorganiske mineralnæringsstoffer, vann og solenergi. Hvis vann brukes som elektronkilde, slik som hos planter, alger og blågrønnbakterier er fotosyntesen oksisk Lenke til ordet
Omnivore:   Latinsk ord for organismer som spiser både dyr og planter. Lenke til ordet
Omvendt osmose:   Se "Osmose". Med ett RO-anlegg (Reversert Osmose) fjerner man det meste av gasser, metaller og mineraler, samt partikler og bakterier fra vannet. Vannet er derfor svært ustabilt etter denne prosessen. Lenke til ordet
Operculum:   De ytre gjellelokkene. Lenke til ordet
Osmose:   (gr. osmos - resultat av dytting, puff) - Diffusjon av vann gjennom en semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran (en membran som tillater fri passasje av vann, men som holder tilbake oppløste stoffer). Diffusjonen av vann skjer fra den siden som har lavest konsentrasjon av oppløste stoffer (salter, sukker, syrer etc.) over til den siden som er mest konsentrert. Lenke til ordet
Otolitt:   Ørestein. Fiskens hørselsorgan. Ligger i et væskefylt hulrom i fiskens hode. Lenke til ordet
Overflatehinne:   En hinne på vannoverflaten. I akvariet så kan denne bestå av proteiner, såkalt proteinhinne, dannet av et høyt innhold av proteiner ofte etter sterk fôring. Oljeaktig konsistens. Alger kan også opptre med en grønnaktig hinne i overflaten. Lenke til ordet
Ovipar:   Betegnelse på arter som legger egg. Lenke til ordet
Ovofile:   Faguttrykk for munnrugende fisk, som øyeblikkelig etter at eggene er befruktet tar eggene i munnen. Lenke til ordet
Ozon:   Dette er en gass og er en såkalt allotrop form for oksygen med tre atomer i molekylet (O3). Oksygen har to atomer i sitt molekyl. Ozon er meget reaktivt og virker kraftig oksiderende; er giftig og ødelegger mange materialer, får f.eks. gummi til å sprekke. Ozon brukes som desinfeksjons- og blekemiddel; det dannes fra oksygen ved elektriske utladninger og ved stråling. Lukten av ozon er markant. Lenke til ordet
P
Paludarium:   Et akvarium som er satt opp med tørt landområde i tillegg til den delen som har vann. Lenke til ordet
Parasitt:   En organisme som lever endel av sitt liv, endel av sin livssyklus, i eller på en annen organisme (eks. en fisk). Parasitten er avhengig av et vertsdyr/-organisme for å overleve. Ofte vil vertsdyret/-organismen dø ved kraftige angrep av enkelte parasitter. Lenke til ordet
Pelagisk:   I akvariesammenheng betegner dette gjerne en fisk sitt naturlige habitat/område i naturen. Arten har tilhold i de frie vannmassene i hav eller innsjø og er ikke avhengig av bunnområder eller strandsonen i næringssøket. Ofte dreier det seg om fisk som lever i store stimer. Lenke til ordet
Pellets:   Hurtigsynkende for til bunnlevende fisker som maller og Corydoras Lenke til ordet
Pelvik-finne:   Fiskens bukfinne Lenke til ordet
Penselalger:   En rødalge som dukker opp som små grågrønne til nesten svarte buster (altså ikke akkurat røde), lik busten på en liten malerpensel. Må fjernes manuelt ved å fjerne angrepne planter o.l. Crossocheilus siamensis skal kunne beite disse. Lenke til ordet
pH:   Måleenhet for surhetsgrad i vann. Når man måler PH måler man surhetsgraden i vannet. 7 er nøytral. Er verdien under 7 er vannet surt. Er verdien over 7 er det basisk. Mange fisk og planter er ømtålig for for høy eller lav PH. Lenke til ordet
Planarie:   Også kaldt flimmermark. Flattrykt, gråhvit mark, som blir maks 25mm. Det finnes en rekke typer planarier, noen lever i ferskvann, andre i saltvann. Noen få på land. Normalt finner en denne marken gravd ned i substratet, der den lever på døde planterester, døde fisker og ikke minst for-rester. Denne marken er faktisk slik at om en deler den i to eller flere biter, overlever alle, og blir til nye mark Lenke til ordet
Plankton:   Små organismer som driver mer eller mindre passivt med vannmassene. Eks. små dyr (se zooplankton) eller små planter/alger (planteplankton). Lenke til ordet
Plantenæring:   Navnet sier det meste. Dette er næring til plantene, som er beregnet til akvariebruk. Det er viktg at plantene får tilført næring i form av fast eller flytende næring, da kranvannet ikke inneholder alle de mineraler og metaller som trenges. Det finnes ulike flytende næringstyper, kuler til å plassere mellom plantens røtter, og granulat som blandes med grusen. Lenke til ordet
PMDD:   Poor Mans Dupla Drops. Egen blanding av plantenæring, som tilpasses det enkelte akvarie. Blandingen(e) lages av ulike kjemiske forbindelser. Denne plantenæringen sammen med tilstrekkelig lys\ Co2 gir optimal plantevekst. Lenke til ordet
PO4:   Fosfat, tilføres normalt via fôringen. Planter kan i liten grad nyttegjøre seg denne næringen, og alger kan bli resultatet av forhøyet PO4. Måles med dråpetester. For å redusere Po4, bytter en enten ut mer vann pr uke, reduserer fôringen, eller skaffer filtermasse som bryter ned PO4 Lenke til ordet
Pop-eye:   Kan komme av en rekke bakterier, og er gjerne et tegn på at vannkvaliteten ikke er bra. Forbedring av vannkvaliteten, gjerne med større vannbytter daglig, har oftest god effekt på dette. Lenke til ordet
Populasjon:   En gruppe individer av en art som lever i et avgrenset område. Lenke til ordet
Powerhead:   I akvariesammenheng er dette en sirkulasjonspumpe (se sirkulasjonspumpe) Lenke til ordet
Proflavin:   Tilleggsstoff i enkelte medisiner. Har en kurant virkning mot gram-positive bakterier. I seg selv er stoffet uvirksomt, det er kun i kombinasjon med andre virkestoffer at ønsket effekt oppnås. Profalvin brukes mest til å fremskaffe mutasjoner i celler. Lenke til ordet
Proteinhinne:   Proteinhinne er en hinne som kan sees på overflaten av stillestående vann - gjerne i et akvarium der det kanskje blir fôret litt for mye. Har en oljeaktig konsistens (Se "Overflatehinne"). Litt bevegelse i vannflaten kan hjelpe. Det hjelper også å fôre mindre. Lenke til ordet
R
RA-indeks:   Verdi på lysrørets evne til å gjengi farger Lenke til ordet
Raudåte:   Et lite, rødlig farget krepsdyr som kan opptre i store mengder i sjøen. Et svært godt fôr til akvariefisk. Lenke til ordet
Revir:   Samme som territorium, et område en art forsvarer. Lenke til ordet
Rhizomplante:   Plante med "rotstokk" som bør være over bunnlaget (altså rotstokken). Fra rotstokken vil røtter gå ned i bunnlaget, og blader opp. Ett typisk eksempel på en slik plante er Anubias. Lenke til ordet
Rostrum:   Av latin, og betyr på norsk; hode. Lenke til ordet
S
SAE:   Forkortelse for Siamesisk algeeter (Crossocheilus siamensis). Lenke til ordet
Salinitet:   Et mål for mengden salt som er oppløst i vann. Lenke til ordet
Saprofytter:   Betegnelse på bakterier, sopp og planter som lever av rester av døde planter og dyr. Lenke til ordet
Sediment:   Brukes gjerne i beskrivelse av hvordan fisk lever. Sediment er en samlebetegnelse for ulike sand og slamtyper, som hoper seg opp enkelte plasser i elver og vann. Slike områder er gjere rike på små krepsedyr, som lever i dette bløte og næringsrike bunnlaget Lenke til ordet
Sg:   Måleenhet for saltinnhold i vann. Skalaen starter på SG 1.000, og jobber seg oppover etter salinitet. Måles vanligvis med ett hydrometer (flytende sak som måler den faktiske vekten på vannet, som påvirkes av saltinnholdet) Lenke til ordet
Sirkulasjonspumpe:   Pumpe som fremste oppgave er å skape vannstrøm/sirkulasjon i akvariet. Mange modeller kan påmonteres filtermateriale f.eks. såkalt "blåsvamp" eller egnede "filterpatroner" produsert for de enkelte modeller. Sirkulasjonspumper har gjerne en større kapasitet på vanngjennomstrømning enn ordinære innvendige filterpumper. Erstatter gjerne disse og er oftere også noe billigere i innkjøp. Lenke til ordet
Sjikt:   Sjikt betyr i akvariesammenheng hvilken horisontal del av vannet fisken holder seg. Lenke til ordet
Skummer:   Apparat, til bruk i saltvannsakvariet, som blander masse luftbobler inn i vannet slik at avfallsstoffene kan feste seg til luftboblene. Luftboblene må så fjernes ved at de samles i en "skummerkopp" - et kammer som vi kan rense og tømme periodevis. Lenke til ordet
Slamsuger:   En klokke festet på enden av en hevert. Godt hjelpemiddel for rengjøring av bunnsubstrat. Lenke til ordet
Sodiumklorid:   På norsk; natriumklorid (NaCl). Til vanlig kalles dette bordsalt. Billig alternativ for bl.a. å øke saltinnholdet i akvarievannet f.eks. ved enkelte sykdommer, sykdomsforebyggende tiltak o.a. Lenke til ordet
Solitær:   Betegnelse som benyttes om organismer som lever alene, motsatt av koloni. Begrepet benyttes i akvaristisk sammenheng bl.a. om planter i akvariet f.eks. sverdplanter som anses som en solitær plante da den kan bli stor og dominerende. Denne bør derfor plantes for seg selv og ikke i gruppe. Lenke til ordet
Sortvann:   En sortvannselv er en dyp, saktegående elv som renner gjennom skogkledde myrer og våtmarker. Når vegetasjon faller i vannet, blir tanniner utvasket, noe som resulterer i gjennomsiktige, surt vann som er mørkt farget, ligner te eller kaffe. De fleste store svartvann elvene er i Amazonas systemet og sørlige USA. Ikke alle mørke elvene er riktige svartvann elvene i teknisk forstand. Noen elver i tempererte strøk, noe som avløp eller flyte gjennom områder med mørke sort jordsmonn, er farget sort på grunn av fargen på jorden. Sortvannselvene har mye mindre næringsstoffer oppløst i vannet, enn hvitvanns elver og den ikoniske konsentrasjoner er bare litt høyere enn regnvann. De unike vannparaterene føre til arts-sammensetning av flora og fauna som avviker betydelig fra det man finner i hvitvannselver. Områder der svartvann elver og hvitvannselver møtes er spesielt attraktivt for manger gruppe av organismer. Svart og hvitt vann varierer betydelig i sine ioniske komposisjon. Svart vann er mye mer sure, noe som resulterer i en aluminium konsentrasjon større enn de mer nøytrale hvite farvann. Den store forskjellen er konsentrasjonene av natrium, magnesium, kalsium og kalium, og disse er svært lave i svart farvann. Dette har stor økologisk betydning. Som noen dyregrupper, slik som snegler, trenger mye kalsium som å bygge skallene sine, de er ikke rikelig i svart farvann. Mangelen på oppløst ioner i svart vann resulterer i en lav konduktivitet, lik den på regnvann. Lenke til ordet
sp.:   Forkortelse for species. I et latinsk navn på fisken, angir det at arten ikke er beskrevet enda, og dermed ikke gitt endelig navn. Lenke til ordet
Sphagnum:   Slektsnavnet på arter av torvmose. Vokser på myr og i fuktig underskog. Inneholder det antiseptiske stoffet sphagnol. Ble tidligere bl.a. brukt på sår for å hindre infeksjon. Når torvmoser vokser dannes det nye celler i toppen mens den etterhvert dør lenger ned hvor det da dannes torv. I akvariesammenheng benyttes denne torven bl.a. for å senke pH. Lenke til ordet
Suboptimalt miljø:   Miljø i akvariet som virker stressende for fisken. Alle former for "uoverenstemmelser" mellom fiskens behov\ krav, og hva den får, vil kunne defineres som ett suboptimalt miljø. Det finnes naturlig nok mange ulike grader av slikt miljø. Suboptimalt miljø er etter alt å bedømme den vanligste årsak til manglende lek, sykdom og for tidlig død. Lenke til ordet
Substrat:   Med "substrat" så menes det her i all hovedsak bunnlaget i akvariet og hva dette består i. "Substrat" kan i denne sammenheng være grusen/sanden i akvariet. Ordet kommer av latin og kan oversettes til "underlag". Lenke til ordet
Sump:   En sump er ett kar som er forbundet med hovedakvariet med en eller flere slanger. Intensjonen med sumpen er at denne skal skjule teknisk utstyr, som varmekolber, filter, skummere etc. En sump er oftest brukt som ett digert utvendig filter, oftest til større akvarier. Det er ikke uvanlig å benytte ett eldre akvarie på 10-30% av hovedakvariets volum til sump. Lenke til ordet
T
T5:   Type lysrør. Er tynnere enn vanlige T8-lysrør og gir mer lys pr watt. Lenke til ordet
T8:   Type lysrør. De fleste vanlige lysrør er av typen T8 Lenke til ordet
Taksonomi:   Taksonomi brukes i biologien enten synonymt med systematikk, eller om én av systematikkens delgrener. Lenke til ordet
TH:   Totalhardheten. Det totale innholdet av saltioner i vannet, her også kalsium- og magnesiumioner som GH er et mål på. Lenke til ordet
Torv:   Dette er en jordart av delvis nebrutte planterester/torvmoser. Dannes hovedsakelig i myr hvor det i nedbrytningsprosessen er lite oksygen til stede. I akvariesammenheng brukes torv til bl.a. leksubstrat for enkelte fiskearter (bl.a. killiarter) og for en naturlig nedjustering av pH-verdien i vannet. Lenke til ordet
Torv filtrering:   Kjemisk filtrering er metoder hvor kjemiske bestanddeler i vannet blir kjemisk endret av filtermaterialet som f eks torvfiltrering (=bruk av behandlet torvmose, Sphagnum). Torv har flere positive egenskaper, og passer ypperlig til akvarier der brunt, surt vann er en forutsetting. Torv tilfører vannet humusstoffer, og hormoner, mange fisk er avhengi av. I tillegg vil torv senke Kh, og dermed også Ph. All torv har begrenset tid det er virksomt, og etter 3 ukers tid har torven gjort jobben sin. Torv har ikke noen biologisk effekt med tanke på nedbrytingen i filteret, og bør derfor ikke ta opp for mye av volumet i filteret. Mål deg frem til hvor mye du trenger i ditt filter, for å oppnå ønskede vannverdier. Torv bør benyttes i filterposer, slik at den er lett å fjerne. Lenke til ordet
U
UV:   Ultraviolett lys. Brukes i egne filtre til fjerning av algesporer, parasitter og andre bittesmå vannlevende organismer. Lenke til ordet
V
Vannlopper:   Samlebetegnelse på små krepsdyr i vann. I Norge er spesielt slektene Daphnia spp og Bosmina spp vanlige og ettertraktet levendefôr til akvariefisk. Lenke til ordet
Varmekabel:   Benyttes ikke først og fremst for å varme akvariet, men for å varme bunnlaget. Varmekabelen legges i flere slynger langs bunnen av karet, under grus/sand. Varmen fra denne kabelen fører til at det blir økt sirkulasjon i bunnlaget, som igjen forhindrer dannelsen av gasslommer. Du vil også få bedret biologisk kapasitet i akvariet, siden det er en del bakterier i bunnlaget. Planter trives gjerne bedre i akvarier med varmekabler, enn uten. Lenke til ordet
Varmekolbe:   Varmeelement som sørger for stabil temperatur i akvariet. Lenke til ordet
VF:   Viltfanget fisk. Fisken er med andre ord fanget i sine naturlige omgivelser. Lenke til ordet
Vivipar:   Betegnelse på arter som føder levende unger. Lenke til ordet
Z
Zooplankton:   Dyreplankton. Små krepsdyr. Eks. dafnier, artemia, cyclops. Disse beiter hovedsakelig planteplankton (alger). Lenke til ordet
Ø
Øyerogn:   Befruktede fiskeegg hvor øynene til fosteret er synlig. Kan ses som to små svarte prikker inni det befruktede egget. Lenke til ordet
Å
å tygge:   Brukes om ciklider som er munnruger. Dette er da en betegnelse på den perioden fra eggen blir befruktet og forelderefisken plukker opp eggene og til eggene klekkes. (eventuelt til yngelen slippes ut) Lenke til ordet
Til toppen

Savner du/Lurer du på et ord?
ORD: