Home
Du er her: Forside >
 
Tilfeldig bekjentskap
© Lennart Axelsson © Pål A. Hegland © Kai A. Quante
Tilfeldig akvarium
Månedens akvarium
Akvaforum p� Facebook
Utskriftsvennlig versjon

De store afrikanske innsjøer.

Frank Angell

Afrika som kontinent inneholder flere store innsjøer, som alle har noe spesielle vannforhold. Største innsjø er Victoriasjøen, med hele 68.635 km2 overflate. Til sammenligning er Danmark 43.080 km2 i overflate.
Antallet fisk i mange av sjøene er svært imponerende. Variasjonene er store, og det finnes mange spennende fisker man kan stifte kjennskap til fra dette kontinentet.
Fiskene som kan holdes i akvarie, og som ikke er usedvanlig sjeldne, finner du i fiskebasen.


Victoriasjøen:
Areal 68.635 km2. Maksimal dybde i sjøen er 93 meter, og ph varierer fra 7,1-8,2.
Avhengi av årstid, er det dårlig til moderat sikt i sjøen, vanligst mellom 1,3 og 8 meter.
I Victoriasjøen finner man i hvert fall 170 ciklidearter, og 38 arter av annen fisk.
Faktisk fanges 25% av all innlandsfisk i hele Afrika i denne sjøen!
Mest fanges det av den mer eller mindre beryktede Nilabboren.

Lake Malawi:
Areal 29.604 km2. Maksimal dybde i sjøen er 704 meter, og ph varierer fra 7,7-8,6. Ledeevnen til vannet er på mellom 200 og 260.
Sjøen har uvanlig rent vann, med en sikt på opp mot 17 meter. Det er av denne grunn fisker som stammer fra denne sjøen setter ekstra stor pris på rent vann i akvariet. I Lake Malawi finnes det mer enn 800 arter med ciklider, og 42 arter av annen fisk.
Sjøen er meget gammel, men hvor gammel er det ikke enighet om. Det en vet, er at for 25000 år siden var vannstanden ikke mindre enn 400 meter lavere enn i dag.
Siden sedimentlaget på bunnen av sjøen er ca 4000 meter (!!) tykt, anser de fleste innen vitenskapen sjøen for ekstremt gammel, mellom 3 og 20 millioner år.

Tanganyikasjøen:
Areal 34.000 km2. Maksimalt dyp er 1471 meter, sjøen har en snittdybde på 572 meter. Ph i sjøen er mellom 8,6 og 9,2.
Også denne sjøen har svært rent vann, med sikt opp mot 22 meter.
Sjøen huser i hvert fall 150 ciklidearter, og 67 arter av annen fisk.
Sjøen har for øvrig en svært uvanlig stabil temperatur, som svinger fra 23,2-23,8`C.
Store områder av bunnarealet i sjøen er dekket av store sneglehus, og det er derfor det finnes så mange arter med sneglehuslekere. Store deler av "kystlinjen" er dekket av ett røft rullesteinsmiljø, noe mange gjenskaper i akvariet.

Lake Albert:
Areal 6.800 km2. Maks dyp er 58 meter. Ph ligger stabilt på 8,9.
Sikten i denne sjøen er mer preget av grums, alger  og smådyr, og på gode dager er sikten opp mot 6 meter. Sjøen har relativt stabil temperatur på +-28 grader.
Innholdet av Nitrogenforbindelser er relativt høyt, spesielt dypere enn 20 meter. Det samme gjelder mengden av oppløst fosfat.
Sjøen huser bare 10 arter med ciklider, mens den huser 36 arter med annen fisk.

Lake Rudolf:
Areal 8.547 km2. Maks dyp er 73 meter. Ph befinner seg mellom 9,4 og 10,0. Sjøen har ett relativt høyt innhold av Natrium, og dette bør man etterligne om man har planer om å holde fisk fra denne sjøen.
Sjøen huser ikke mange artene med fisk, 7 arter ciklider, og 32 arter med annen fisk.

Lake Edward:
Areal 2.325 km2. Maks dyp er 117 meter. Ph er 8,7-9,3. Sjøen er temmelig grumsete, med sikt på bare ca 2 meter. Sjøen huser ca 40 arter med ciklider, og 17 arter med annen fisk.

Lake George:
Areal: 269 km2. Maksimal dybde er bare 3 meter. Med tanke på den heller moderate størrelsen, er sjøen rik på arter, med 40 arter ciklider, og 17 arter med annen fisk. Ph varierer fra 9,3-9,9. Sjøen er preget av svært mye alger, noe som gir en sikt på under 0,4 meter.

Lake Kioga:
Areal 1.720 km2. Maksimal dybde er på bare 5,7 meter. Også denne sjøen er rik på arter, med 38 arter ciklider og 17 arter med annen fisk. Ph i sjøen er sterkt varierende, fra 7,2 til 9,0
Sjøen er svært mudret, så sikten er dårlig. Fiskene er tilpasset dette miljøet, så fargene deres er noe kjedelige.

Lake Kivu:
Areal 2370 km2. Maksimal dybde er 485 meter, og sjøen har ett relativt høyt innhold av salter. Det er ganske få arter som lever i sjøen, bare 7 arter med ciklider er funnet, samt 9 andre fiskearter.
Ph varierer fra 7,0-9,5

Lake Rukwa:
Areal 3.302 km2. Dybde er på bare 6 meter. Sjøen har en svært stabil ph på 8,6, og inneholder svært mye salter, da spesielt Natrium. Sjøen er også svært mudret, og de få fiskene som lever der bærer preg av dette med tanke på sanser og kamuflasje. Antall arter med ciklider er bare 2, mens det er ca 20 arter annen fisk.

Lake Bangweulu:
Areal 2.072 km2, med en maks dybde på 10 meter. Sjøen er svært fattig på salter, og holder en ph på 7,0-8,3.
Dette skal være den sjøen i Afrika som inneholder mest alger. Det finnes 9 arter ciklider i sjøen, og 59 arter av annen fisk.

Lake Mweru:
Areal 4.413 km2, dybde er 37 meter på det meste. Sjøen har relativt store sprang i ph, fra 6,6- 9,3. Antall ar ter er 12 ciklider, 76 arter andre fisker.

Lake Chilwa:
Areal 673 km2, dybde er på beskjedne 1,5 meter på sitt dypeste. Sjøen er derimot svært rik på salter, og har ganske mørkt vann. Sikten er derfor oftest under 10 cm.
Svært få arter lever i sjøen, faktisk er det bare 5 arter med ciklider der.

Lake Tana:
Areal 3.626 km2. Dyp er på 14 meter. Ph er 7,5-8. Få arter i sjøen, med en art ciklider og 17 andre arter.

Lake Chad:
Areal 25.000 km2, med maksimal dybde på 12 meter. Siken i denne sjøen er meget lav, stedvis under 5 cm.
Ph i sjøen er 7,1-7,8. Sjøen har uvanlig mange arter med planter, faktisk er det 10 forskjellige planter der.
Antall arter med ciklider er 9, og det er minst 75 arter annen fisk i sjøen.

Lake Nabugabo:
Areal 29 km2, dybde på 4,6 meter på det dypeste.
Sjøen har ett uvanlig lavt innhold av Kalsium, og har ph som varierer fra 6,0-8,2. Vannet i sjøen betegnes som fattig på salter, og er temmelig bløtt. Antall arter med cilkider er 10, mens det finnes 14 arter av andre fisker.

(21.10.2005)