rovfisk


Polypterus delhezi. Polypterus senegalus. Aligator gar. Arowana. Black ghost.
Teknisk informasjon
Status: Slik er det nå
Substrat:
Lys:
Filtrering:
Bakgrunn:
Vannverdier: pH: -   GH: -   KH: -
Temperatur: -
Registrert: 25.09.2014 Sist endret: 26.09.2014
Mine andre akvarier
  Kommentarer
Ingen kommentarer.