Brunt belegg / humus?

Eg er sterkt plaga av brunt belegg i dammen. Om eg tømmer den og får vekk det meste, vil det ta berre 1-2 veker før belegget har lagt seg på gummiduken og planter. Har brukt middel for å ta vekk humus, og også salta vatnet uten synleg resultat.  Har nokken tips?  Renseanlegget klarer ikkje å holde det vekk heller, der er også infrarødt lys i det.
Plussmedlem
Hei, Harald. 

Høres ut som kiselalger (også kalt diatomalger).
De er gjerne de første som kommer i et umodent oppsett (være seg dam eller akvarium). 

-I kke tøm dammen helt for vann, men bare sug opp de algene du skraper vekk som best du kan. Å tømme den helt starter mye av prosessen på nytt igjen, og da kommer algene tilbake med et smell. 
- Hvis mulig øk også vannstrømmen (og gjerne også den mekaniske filtreringen) da kiselalger ikke er spesielt glade i hurtig vannføring. Og om dammen trenger påfyll av vann, så bruk gjerne regnvann om du har mulighet. 
- Hurtigvoksende planter vil også være til meget stor hjelp her. Hornblad (Ceratophyllum demersum) vokser villig i norske dammer og er en veldig god "næringsstøvsuger". I tillegg har den en del antibakterielle egenskaper som hemmer veksten av blant annet cyanobakterier. Den er også enkel å bli kvitt når den har utspilt sin rolle. 

NB! Hornblad finnes naturalisert i en del norske vann, men den er hjemmehørende i Nord-Amerika. Ta derfor nødvendige grep ved eventuell bruk slik at den ikke havner i norske vann. 

Vil også tro at man kan bruke landplanter i potte eller annet som er i kontakt med vannet slik at plantene kan benytte seg av overskuddsnæringen. 
Du må nok likevel belage deg på noen runder til med algefjerning og damstell. Men algene skal da bli færre for hver gang de kommer tilbake. Og etter hvert vil de svinne nesten helt bort, og erstattes av grønnalger. Disse er i moderate mengder et tegn på en bedre biologisk og kjemisk balanse i dammen. 

UV-belysning og algemidler løser dessverre ikke hovedutfordringen med kiselalger - nemlig at man må strupe næringstilførselen. 
 
Tilfeldig bekjentskap
© Janne Ekström
Reklame for plussmedlemskap