For lite mat

Hei!
hvordan vet man om fiskene får for lite mat?
jeg vet problemet ofte er motsatt, men fordi jeg er så redd for å overmate lurer jeg på om de kanskje får litt lite? Jeg har mye flyteplanter som gjør det litt vanskelig å ta tiden på hvor lang tid fisken bruker på å spise,  men de roter rundt i grusen, spiser på planter og på steinene. Jeg har gullgurami, blehers regnbuefisk og pristellatetra [External Image]
Du lærer etter hvert å se det på fiskene. Du kan gi dem litt og litt. Når de ikke har fått mat på et døgn, vil de fleste friske fisk være ganske frenetiske i jakten på mat. Når de begynner å bli mette, blir letingen mer halvhjertet, og da kan du stoppe.

Alt etter hvilken sammensetning av fisk du har, må du også justere for at eventuelle uredde fisk som trives øverst i vannet kanskje blir stappmette før de skyeste av bunnfiskene har fått noe som helst. For å sikre at noe av maten i det hele tatt når bunnen, kan du gi alt på en gang, men da må du jo allerede ha fått en følelse av hvor mye du skal gi til sammen. Så det blir en læringskurve, og avhengig av at du tar deg tid til å observere akvariet nøye når det er fòringstid.

Dette er selvfølgelig en veldig subjektiv og uvitenskapelig tilnærming, så hvis du er mer komfortabel med objektive mål, kan det være et greit utgangspunkt å gi mellom 0,5 og 2 prosent av kroppsvekten per døgn (kilde og mer detaljer).
Plussmedlem
 Så det blir en læringskurve, og avhengig av at du tar deg tid til å observere akvariet nøye når det er fòringstid.

Omtrent det beste generelle rådet ever. "Se og lær."
Kampfisk for the win.
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller