Er disse gravide?

Jeg har 3 damer her som jeg er usikker på om er gravide. Fant en liten baby idag tidlig, og er usikker nå hvem det er 😅[External Image][External Image]
Hei!

Størrelsen på yngelen vil være en pekepinn på hvem som har ynglet. Jeg vil dog tro at det er platyene som har forøket seg.
Keisertetra legger egg, og det er ikke lett for disse eggene å overleve i et selskapsakvarium.

Disse fiskene er ikke gravide på linje med oss pattedyr.
Platy vil bære yngel stort sett hele tiden, og har også indre mekanismer som gjør at de kan befrukte seg selv med lagrede spermier om det ikke finnes hanner til stede.
Tetraene er eggleggere og slike produserer hunnene daglig. Det er forholdene i akvariet som som regel avgjør om eggene klekker og blir til ung fisk. I et selskapsakvarium er dette litt vanskelig da egg og yngel som oftest blir spist, både av foreldrene og annen fisk.
Tilfeldig bekjentskap
© Haakon Haagensen