Vinkeltetra som sloss?

Kjøpte en liten gjeng små vinkeltetra, men innser at de vel er altfor få. (Kun 5!) De svømte litt sammen helt i starten, men nå jager de mer hverandre og er spredt. Er de bare usikre? Og vil det komme seg når de er flere? Eller er bare noen av dem mer aggressive enn andre? Jeg har 7 kardinal tetraer også, de holder mye mer sammen og er mye roligere - jager ikke. Hvor mange slike tetraer har dere sammen?
Plussmedlem
Hei!

De fleste stimfisker etablerer en form for hierarki i gruppa og jaging er ikke unormalt for fiskene. Og det er også ganske stor forskjell på hvor tett de stimer.
Kardinaltetra er kjent for å stime ganske tett, mens andre tetrafisker har langt løsere stimer og vrimler mer. (på engelsk kaller de det "shoaling" når de stimer løst).

Dette kan faktisk være en god indikator på om fiskene kjenner seg trygge eller ikke.
Om en fiskeart som stimer løst, plutselig bare befinner i tett stim hele tiden, er det ofte et tegn på noen form for stress.

Vinklene dine virker å ha de bra. Men du kan gjerne øke antallet på begge artene om akvariet ditt tillater det.
Tilfeldig bekjentskap
© Erlend D Bertelsen
Reklame for plussmedlemskap