Egglegging/Koi/ gullfisk

Jeg har en kollega som har tre koi/gullfisk i hage dam, det er andre sommeren de har vært ute, og i vinter som var, var de i dvale i en balje på en kald bod. Der hadde de faktisk blitt fetere over vinteren og alle overlevde.

I sommer har de tre lagt egg flere ganger i dammen, ser ut som blanke gele klumper....

Så her melder spørsmålene seg

1. Er eggene befruktet, eller blir de hvite eller noe da, hvis de er det?
2. Hvordan få til oppdrett, hva gjør man med befruktede egg
3. Hva fôrer man koi yngel med?
4. Skal yngel i dvale, eller overvintre i akvarie i stuen, hva med temp

Håper noen er gode koi spesialister her.
Nå har jeg kun erfaring fra gullfisk. 4 stk hvor 3 av dem er comet varianten med større hale. Disse fire ble fem. Jeg så aldri egg eller geleklumper slik som din kollega. Så selvfølgelig at hannen jaget hunnene og de "koste seg"...men hadde ikke tro på det ble noe av det før jeg oppdaget en bitte liten fisk en sommerdag som ikke hadde vært der før. Så oppdrett er mulig når fiskene trives og har godt med naturlig mat om sommeren.

"Den nye"var helt lys og gullaktig i begynnelsen og ble etterhvert helt svart når den ble voksen. Slik at ut av alle de som anngivelig var klekket vokste en opp helt uten hjelp...så det som jeg ville gjort er å følge godt med og bruke håv og få yngelen over i eget avsperret område i dammen (med finmasket håvlignende nett) til de er store nok til å være med de andre. I min dam var det ingen problem med mating i begynnelsen fordi det om sommeren er så mye små kryp av alle slag som den spiste og vokste svært fort til den kunne spise vanlig mat med de store allerede samme høst.

Den nye og de andre overvintrer i en rundt 3000 liter dam.
Koi
Lurte på om koi spiser barna sine, eller beskytter dem ??
Gele klumper, er nok snegle egg e.l. Fiskene sprer eggene ut, et og et.

Hvite egg, er døde/ubefruktet.

Koi spiser både egne egg og yngel, som de fleste ander fisker.
Koi spiser egg og yngel
Hei I høst fikk jeg oppdrett på både gullfisk og koi da de ble tatt inn etter å ha vært i dammen i sommer. Leken er svært lik for de to sortene. To tre hanner jager en hun og egg sprayes rundt flyteplanter eller i mitt tilfelle ut av akvariet Jeg tok ut javamose full av egg og la i baljer og det ble klekking etter tre dager. Ynglene er så store at de tar artemia tvert. Suplerer med knust tabi-min og koi-pond-mix. Velger å fore opp ynglene inne så de får en best mulig start før damlivet neste sommer.
Veit ikke om du kan bruke samme metode på koi som man bruker på ørret osv.
At man bedøver dem og stryker ut både sæd og egg for så å blande det og sette det i et rom med god sirkulasjon.
Har gjort dette en del under ørret oppdrett.

Da er du jo i teorien mere sikra på at eggene evnt blir befruktet og at yngelen ikke blir spist.
Stryking blir brukt av mange oppdrettere i Japan, men blir ikke brukt ved vanlig "hobbyoppdrett"
Så det er fullt mulig, man overvåker fiskene nøye, og fanger de inn akkurat når de begynner å leke. Fordi da slipper hunnene eggene lett. Ellers kan man skade fiskene under strykingen.
Koi spiser barn
hei koi gullfisk og de fleste andre fisker så er barn mat hart og brutalt men sin er det. jeg legger ned noen kunstige juletre grener så de finner gjemmesteder der får mye yngel.tar selvfølgelig opp de jeg kan i ett stort kar jeg har
i enden av denne dammen(ikke full av vann ennå) så er det planta tett medned vannplanter, på det dypeste er der 8 cm ved kanten inn på grunnakomma janten rekkes til med litt granbar, så byner jakta på rovdyr som ryggsvømmere og øyenstikklarver so tar massew yngel
Leif Tinnesen
i enden av denne dammen(ikke full av vann ennå) så er det planta tett med vannplanter, på det dypeste er der 8 cm ved kanten inn på grunna kommer det ti l drekkes til med litt granbar, så byner jakta på rovdyr som ryggsvømmere og øyenstikklarver som tar masse yngel
[QUOTE=Leif Tinnesen][QUOTE=Leif Tinnesen]i enden av denne dammen(ikke full av vann ennå) så er det planta tett med vannplanter, på det laveste er der 8 cm ved kanten inn på grunna kommer det til dekkes til med litt granbar, så byner jakta på rovdyr som ryggsvømmere og øyenstikklarver som tar masse yngel PS to dager etter at jeg har sett yngel i dammen ar jeg rista granbaret og latt yngel være yngel, de tøffeste overlever, men luk ut ryggsvømmere og øyenstikker larver
Tilfeldig bekjentskap
© Tom Christoffersen
Reklame for plussmedlemskap