Varmekabler

Er det noen som kan fortelle meg om erfaringer med hobby- kabler, kontra Aqua Medic..?

Kunne vert greit å vite, siden Aqua medic sine koster dobbelt så mye..

Må ha kabler for sirkulasjon i bunnen, siden jeg har tenkt å bruke naturtorv som substrat. Tanken er å bruke varmekabler dekt med coop x-tra kattesand, for så dekke det med naturtorv. Slik jeg kan simulere substratet i survannsbiotoper, som myrtjern eller tropiske "Pøyter".

Men for å få planter som f.eks. Cryptocoryne til å vokse, må en ha varmekabler om sørger fo sirkulasjon i substratet. Slik at røttene ikke rotner, for at bunnen er for kompakkt..

Vet at mange hat prøvd dette før meg, med varierende resultat. Men jeg har troen på at dette er oppskriften til suksess!!!!...???..... Håper jeg...Det må da være noen her inne som har erfaring med varmekabler...

Varmekabler er ikke akkurat så aktuelle nå om dagen...veldig få bruker dem, og har grei sirkulasjon i bunnlaget.
Det blir ikke dårlig sirkulasjon i bunnlaget om man legger forholdene til rette. Der cryptocoryner vokser kan selve underlaget være kompakt torv, men oppå dette finnes det gjerne et lag med formuldete rester av løv og annen vegetasjon, og enda mere nedfallsløv oppå der igjen. Hvis du er ute etter sur-/sortvannsbiotop burde du kanskje heller se på prof. Niel Jacobsen's metode med å bruke det øverste jordlaget under trær i løvskog (særlig bøk er bra). Dette er bare delvis nedbrutt.

Rent generelt er det ikke så mange planter som vokser submerst i skikkelige sortvannsbiotoper, fordi pH gjerne er meget lav og ikke mange arter tåler en pH på 4-tallet. Vekstene holder seg da gjerne langs kantene av bekker/elver/kulper og vokser emerst eller submerst etter årstiden. Cryptocoryner er dessuten en ganske varable gruppe planter...det er stor forskjell på vokseforholdene f.eks. mellom Thailand, der de fleste akvarieartene kommer fra og nedfallsfeltet ofte er kalkbergarter) og f.eks Malaysia/Borneo/Sumatra der det meste er rene torvmyrer. Og ingen steder er det varmekabler...

Vet ikke om dette hjalp noen verdens ting. Driver med sortvann selv, så har studert det litt.
Tilfeldig bekjentskap
© Ellisiv Huseklepp
Reklame for plussmedlemskap