Blått lys om kvelden. hvorfor bruker folk det?

Overskriften sier alt..

Hva er poenget med å ha blått lys på kvelden?

Er det for at vi skal se det som er i det lenger? Eller har det noe effekt på dyrene og/eller plantene?
Plussmedlem
På engelsk kalles det «moonlight». Det brukes rett og slett for å simulere natt i akvariet.

Såvidt jeg vet handler det ofte om å kunne studere fiskene etter at dagslyset er slått av. Det blå lyset fører ikke til algevekst på samme måte som hvitt lys.

Dessuten kan blått lys være gull verdt for de som har nattaktive fisk og ikke ser snurten av dem på dagtid L-maller, for eksempel.

Noen syns det er med på å gi akvariet en mer naturlig døgnrytme. Men om fiskene foretrekker blått lys framfor ingen lys/svak belysning i rommet er vel heller tvilsomt.
Skjønner. Takker for informasjonen.
Blått lys (månebelysning)
Gomp
Overskriften sier alt.. Hva er poenget med å ha blått lys på kvelden? Er det for at vi skal se det som er i det lenger? Eller har det noe effekt på dyrene og/eller plantene?


Skautrollet
[QUOTE=Gomp]Overskriften sier alt.. Hva er poenget med å ha blått lys på kvelden? Er det for at vi skal se det som er i det lenger? Eller har det noe effekt på dyrene og/eller plantene?
Magler teksten her?
Blått lys om natten..

Det har absolutt ikke noen praktisk betydning. Så lenge du ikke driver oppdrett av hvisse arter. Der du må simulere månefaser, for å få dem i lek..

Uteom det, så er det bare kult!! +du kan kutte ned på dagsbelysningen...

Har man nattaktive arter. Har du mere glede av dem, når du kan se dem..

Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang
Reklame for plussmedlemskap