Apistogramma sp? fra colombia

Er det noen som kan identifisere denne? Den er kommet som Apistogramma mix fra Colombia, uten id.

Desverre ikke bedre bilder av den.

Apistogramma uapesi?
Det er lite å gå på når det ikke er tydelig hvordan ryggfinnen og mønsteret i halefinnen ser ut....
Du kan ha rett i at det er en fisk fra Apistogramma-iniridae-gruppen (der bl.a. A. uaupesi er klassifisert). Imidlertid er det også noen arter/former i Apistogramma-brevis-gruppen som kan vise lignende abdominale markeringer og form på halefinnen som din fisk.

Jeg ønsker meg bilde som viser formen på ryggfinnen (jevn eller takkete), og bilde som viser mønsteret i halefinnen, for å kunne snevre dette inn til en antatt art/form.

Sannsynlighet og markeringer på hodet gir en viss indikasjon på at det KAN være
Apistogramma lineata.

[External Image]

Hvis ryggfinnen på din fisk er jevn, og hele halefinnen er dekket av rader av prikker, er det sannsynligvis den.
Tilfeldig bekjentskap
© Bernd Jung
Reklame for plussmedlemskap