Hvilken hav fiske yngel er dette?

Plussmedlem
Hei!
Om de er tatt i fjæra eller en bryggekant så er det stort sett sei eller sildyngel på denne tida. Greier ikke se forskjell på et stillbildet. Silda svømmer litt mer slangeaktig, men blir ikke veldig tydelig forskjell før de blir større.

Stingsild, tangkutling og makrell er også vanlige småfisk å støte på nære land. Men jeg tror ikke det er noen av disse.
Tilfeldig bekjentskap
© Heidi Ingdal
Reklame for plussmedlemskap