Oslo akvarieklubb's klubbmøte 3. november 2022

Svein Fosså kommer for å fortelle oss om;

CITES og akvariedyr:
Hva betyr en CITES-oppføring?
Hva vil fremtiden bringe? 

CITES har regulert handel med dyr og planter siden 1975. I dag er mer enn 38 700 arter oppført på de tre vedleggene.
Konvensjonen skal i utgangspunktet regulere handel med arter som er truet eller som kan komme til å bli truet av internasjonal handel.
Imidlertid ser mange lobbyorganisasjoner på CITES først og fremst som et instrument for å forhindre enhver handel med dyr og animalske produkter. Dette sammenfaller med en økt interesse for å føre opp «karismatiske» dyr, arter hvor det er lett å få støtte for handelsforbud.
Kjæledyr, inkludert akvariefisk, får mer og mer oppmerksomhet. Hvilke konsekvenser kan det få for akvariehobby og -handel? 
Dette bør man få med seg. Svein sitter på enorm kunnskap på hva som rører seg rundt i vår hobby og zoobransjen generelt
 
Tilfeldig bekjentskap
© Steffen Günther
Reklame for plussmedlemskap