Levendefødende tannkarper og kjønnsfordeling

Hei
Er det noen som vet hva som avgjør kjønnet på yngel på levendefødende tannkarper ?
Plussmedlem
Hei, Svein!

Det er gjort en del studier på området, men de er spesifikke i så måte at de ser på en konkret faktor for hva som er med på å bestemme kjønn. Da er det som oftest guppyer som er brukt i studiene, men konklusjonene kan ofte enkelt overføres til andre levendefødende.

En av de primære faktorene som bestemmer kjønn er temperatur. Grovt forenklet vil guppyer gi flest hanner i temperaturer over 26, stor overvekt hunner i temperaturer rundt 20 og under. Alt i mellom vil da gi en miks. Gener vil selvsagt også være en viktig faktor, men en vi mennesker har mindre kontroll over. Sterkt lys er også sagt å ha en innvirkning, men sannsynligvis mest på produktiviteten og ikke som kjønnsbestemmende faktor.

For Poecilia Formosa (Amazonasmolly) er det derimot ingen ytre påvirkninger som bestemmer kjønn.
De formerer seg ved hjelp av gynogenese, altså lager de hunn-kopier av seg selv. De bruker riktignok spermier fra P. latipinna (Seilfinnemolly) for å starte prosessen med celledeling, men intet arvestoff fra latipinna overføres.
Tilfeldig bekjentskap
© Mette F
Reklame for plussmedlemskap