Acara egg på gang?

Hei sann jeg har hatt akvariet siden 2019, men sist helg så fikk jeg tak i en acara blue onkel blå (som jeg vil kalle han) som kunne være sammen med lille my "hun". Når jeg kom hjem fra jobb idag så har det vist skjedd noe i akvariumet, det ser ut som de har funnet tone sammen å det har bare gått maks en uke. Det ser ut som de har lagt egg oppe på bladet og de våkter sin plass, trudde ikke det skulle gå så fort og jeg måtte også flytte den automatiske foringsautomaten. Så er spørsmålet hva skal jeg gjøre nå og fremover? Jeg vet ikke om de får være ifred for de andre fiskene. Jeg har flaggtetra, keisertetre, kongotetra, rosentetra,serpatetra, skjørttetra, kileflekkrasbora og maller. Hva slags mat skal ynglen ha vist jeg klarer å redde den og kan jeg la babyen være opp i ett rugekar som ser ut som håv? legger ved bilder av det som er på bladet,
Plussmedlem
Hei, snuppi!

Generelt sett så er du nok for sent ute til å ale opp denne batchen med acara-yngel. 
Selv om det ikke er vanskelig så krever det likevel litt forberedelser. 

Om det er slik at du ønsker å ale opp yngelen neste gang acaraene legger egg - og de vil ikke være lenge til (2 til 3 uker) - så ha følgende klart:

  • Små acarayngel spiser veldig små ting. Lag en infusoriekultur. Tørk en bit bananskall til det er stivt og svart. Putt biten i et rent syltetøyglass eller annen egnet beholder og fyll halvveis med akvarievann. Sett glasset et sted der det ikke får masse lys da man ikke vil ha alger, og i normal innetemperatur  Etter et par tre dager vil vannet i glasset bli gråhvitt i fargen. Da er kulturen klar og kan brukes som yngelføde. Ta ut bananbiten. Kuturen står seg opp i mot en uke uten tilførsel av mer næring. Trenger du den lenger enn dette kan den holdes i gang med 2-3 dråper melk et par ganger i uka. Etterfyll fordampet vann med akvarievann. 
  • Yngelen vil neppe overleve i et selskapsakvarium, selv om mor og far er superflinke til å passe på. Derfor må man nesten utelukkende ha de i et eget akvarium. Du kan godt la yngelen klekkes sammen med de voksne fiskene, men ta så ut så mange yngel som du ønker å ta vare på, og flytt disse til et eget yngelakvarium. Dette trenger ikke være annet en en plastkasse med varmekolbe og et luftfilter uten annen innredning. Rent vann og mat er det som er viktig. 
  • Yngelen har ingen energilagre å tære på, så gi de mat ofte i den første tida, gjerne hver 3. time. Infusorier er vannlevende uansett og det de ikke spiser opp med en gang, kan de spise senere. 
  • Etter en stund på infusorier så kan yngelen begynne å få kommersielt produsert mat. Finknus flakfór eller granulater og gi små mengder flere ganger om dagen. Aller best er å fortsette å gi dem annet levende fór som mikromark og nyklekket artemia, men er ikke et absolutt must. Da disse fórvariantene har mye høyere næringsinnhold kan du redusere frekvensen på matingen, slik at vannkvaliteten ikke forringes og skader yngelen. 
  • For best og riktig vekst, samt god overlevelsesrate så må vannkvaliteten holdes på høyt nivå. Skift vann hyppig og slamsug bunnen ofte, men pass på at temperaturen i skiftevannet er den samme som i karet. De er sårbare for temperatursvingninger. 
  • Levende planter er å anbefale da disse produserer infusorier av seg selv, og dermed kan yngelen spise litt selv om du ikke er der til å fóre dem. Javamose er en gammel slager i så måte. Dessuten er planter i seg selv vannforbedrende. 
  • FØR du begynner med alt dette må du ha klart for deg hva du skal gjøre med yngelen du aler opp. Skal du ha de selv, skal du selge eller gi bort? Til hvem skal du selge/gi bort? Ha dette klart før du begynner å avle fisk. Det er fryktelig lett å bli sittende med all fisken alene....

Lykke til
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller
Reklame for plussmedlemskap