Malawi ciklider - den store infotråden :)

Malawi ciklider deles generelt opp i 3 grupper.

Mbuna
Haplochromis
Peacock


Mbuna ciklidene lever i klippeformasjonene der de svømmer mellom steiner og leker i huler og sprekker i klippene. De fleste fiskene i denne gruppen er algespisere og beiter av algeteppet som dekker stein og klipper. Noen unntak er omnivore, dvs at de lever av krepsdyr de finner i sanden. Noen har også plankton på menyen. Masse huler og pasasjer er en stor fordel for denne gruppens trivsel da det er slik de lever i naturen.
Når man holder Mbuna er en liten regel grei å huske, man får aldri nok huler og passasjer.
For lite gjemmesteder kan resultere i stressede fisk, da spesielt hu'er og underdanninge hanner som ikke har mulighet til å gjemme seg for dominante fisk om det skulle trengs.

Haplochromis var tidligere et slektsnavn, men er nå en betegnelse på en bestemt gruppe fisker.
Disse lever lenger ut i åpent vann over sandbunn. Kroppsformen på disse fiskene er også annerledes, mer slanke og større halefinner bla.annet. Disse er mere bygd for å svømme hurtig og over større distanser enn mbunaene.
De fleste i denne gruppen er omnivore eller carnivore. De lever av krepsdyr og fisk mm.
Oppsettet til Haps gruppen bør bestå av mye svømmeplass, og lite steiner. De bør ha det åpent i karet slik at de har plass til å svømme fritt. Altsa helt motsatt av Mbuna gruppen.
Noen få steiner kan legges rundt i karet da flere av artene gjerner leker over flate steiner.

Den siste gruppen er Peacock'ene.
I denne gruppen finner du Aulonocaraene som holder til i overgangsonen mellom klipper og åpen sandbunn. Disse ligger egentlig under Haps gruppen, men fordi det er så mange varianter av dem er det enklere å gruppere dem for seg selv.
Aaulonocaraene leker gjerne i huler, så noe steinformasjon er en fordel.
Disse er også bygd for å svømme mere fritt enn Mbuna, men holder seg mere rundt steinene enn mange av Haps'ne.
Disse er omnivore.

Det finnes selvfølgelig unntak i gruppene som ikke passer helt inn i den totale beskrivelsen, men det må man jo ta utgangspunkt i før man kjøper fisk.

Her er tre kjente eksempler fra hver av gruppene.

Mbuna - Golden
Haps - Delfin cikliden
Peacock - Aulonocara Stuartgranti

Sand eller Grus?Veldig mange av malawiene lever av å sile krepsdyr og annet snacks ut av sanden. Andre igjen følger etter artene som roter i sanden, og spiser det som blir virvlet opp av "sandsilerne".
Folk får lek på malawiene med grus substrat også, men sand er absolut å anbefale da det er dette som faller fiskene naturlig.


I mitt kar har jeg en lett blanding fra de forskjellige gruppene. Dette lar seg gjøre hvis man gjør litt reasearch om de forskjellige artene man ønsker på forhånd. Mine fisker lever alle i overgangsonen i naturen, de har samme kosthold og fungerer veldig harmonisk sammen i karet.

I oppsettet mitt har jeg mye stein bakerst i karet, og fri svømmeplass foran. Jeg har lekspar som leker i alle gruppene, noe som er tegn på god trivsel.
Det finnes ingen fasit på hvordan oppsettet skal være, man må bare prøve seg fram til man finner det som funker.
Dette oppsette funker bra for den sammensetningen jeg har hos meg.

[External Image]

Håper noen ble litt klokere av dette innlegget i valg av fisk og oppsett, malawi cicklider er noe helt spesielt.
For de av dere som liker fargerik fisk, mye aktivitet i karet og i tillegg ikke har lyst eller får til planter noe er særlig vil jeg anbefale disse fiskene.

Om noen har mere info om malawi ciklider og deres habitat som kan hjelpe andre, så er det fint om dere poster noen ord

Kommer til å poste utfyllende info om forskjellige arter i denne tråden, noen med bilder mm.

Jeg synes det er utrolig spennende og lærerikt og lese om disse fiskene. Så denne tråden kommer til å lære meg like mye nytt som mange av dere andre her.

Mvh *AkVafiL*
Melanochromis parallelus
Mbuna - Melanochromis Parallelus

Legg merke til kroppsformen. Denne arten lever i alle slags klippeformasjoner og i overgangsonen. Den er slank og rund i formen, med horisontale striper, noe som er typisk for Melanochromis'ene.
De er observert mens de plukket parasitter og sopp av fisk som ikke tilhører Mbuna gruppen.
De er omnivore, men trekkes spesielt mot oppvirvlet sand etter andre fisk i jakten på mat.
De finnes i malawisjøens nordvestre halvdel, inklusiv Likoma -og Chizumulu øyene.
Den holder til på mellom 3 og 40 meters dyp.

Av egen erfaring er ikke disse spesielt agressive mot andre fiskearter. Men mot egene artsfrender, da spesielt mot andre hanner er de agressive. Jeg har 1+2 av disse fiskene i mitt kar, og de andre artene har helt klart respekt for denne arten.
Hannen jager hue'ene sine, men ingen andre fisk uprovosert.

De har fått navnet pga de to horisontale parallele stripene de har langs siden.

[External Image]

[External Image]

Jeg synes Melanochromisene har et litt ufortjent rykte for å være ekstremt agressive.
Med litt kunnskap om sammensetning av arter, og i rett miljø kan disse være ganske så harmoniske, faktisk!
[QUOTE=akvafil
Jeg synes Melanochromisene har et litt ufortjent rykte for å være ekstremt agressive.
Med litt kunnskap om sammensetning av arter, og i rett miljø kan disse være ganske så harmoniske, faktisk!
Helt ening med deg. Jeg har også denne erfaringen med mine "Maingano".
Flott og beskrivende dette innlegget ditt. Gleder meg til forsettelsen!
Tycker att en grupp är glömd och det är oxå en stor grupp som är Rovfiskar.
Så som olika Nimbochromis och Tyrannochromis för att nämna 2

mvh Kjell

Kjell B
Tycker att en grupp är glömd och det är oxå en stor grupp som är Rovfiskar. Så som olika Nimbochromis och Tyrannochromis för att nämna 2 mvh Kjell


Du har helt rett Kjell! Rovfisk gruppen er glemt i hovedinnlegget. Klapper meg selv i bakhodet for den der..

Skal endevende nett og bøker i helga, og poste et utfyllende innlegg om Rovfisk Gruppen.

Håper også at flere blir med å poster info om alt nytting som har med malawi ciklider og deres omfang å gjøre. Forslag til fiskesammensettinger feks. er det sikkert mange som setter pris på etterhvert
Kanon bra av dig att göra så här tycker jag !

Den som redan e lite sugen på att läsa så finns det lite att läsa på min tråd här på akvaforum.Har skrivit lite om Rovfiskar från malawi och om Viktoriaciklider .

Har idag tyvär inga rovmalawi kvar utan håller bara lite Mbuna samt Viktoriaciklider.

Mvh Kjell
Rovfisk gruppen
Rovfisk gruppen inneholder relativt store fisker som gjerne blir dominerende i et malawi oppsett. De svømmer for det meste for seg selv i naturen, og har ikke noe permanent revir. Matjakts terriotoriene deres strekker seg over store flater, så andre arter er derfor akseptert innenfor grensene.
Lekende hanner kan forsvare sitt revir, spesielt mot hanner av samme art.
I akvariet er det best å holde en hann pr art, og de andre fiskene bør være i samme størrelse. Mindre Mbunas og haplochromiser vil bli betraktet som mat, og får de plass i munnen på rovfiskene, så forsvinner de.
Mange huer pr hann er en fordel slik at agressiv adferd blir fordelt på flere fisk. Minst fire hu'er pr hanne er anbefalt i rovfisk gruppen.
Rovfiskene krever et stort akvarium med minst ett gjemmested pr hann. Oppsettet bør inneholde huler som er store nok slik at hanner og hu'er får plass til å leke inni dem. Det er noen unntak som leker hvor som helst, slik at huler og stein ikke er påkrevd.
De fleste arter i gruppen er fiskespisende rovfisk som i all hovedsak lever av andre ciklider. I akvariet kan man mate dem med musslinger, rekemix og andre halvstore krepsdyr. Fiskebiter er også noe de setter pris på, men det blir litt grisete så god filtrering er påkrevd.
Feil kost og overforing resulterer i dårlig utfarging. Er rovfiskene dine blasse i fargen er stor sjangs for at det er foringa som har skylda.
En uke uten mat er da svaret, studer hannen hver dag og når fargene igjen er som de skal være gjelder det å finne balansen.
De vil heller ikke leke hvis de blir overforet.

Nimbochromis venustus
Rovfisk - Nimbochromis Venustus

Denne arten finnes rundt om i hele malawisjøen og holder seg der sandbunn er representert. De er carnivore fiskeetere og bruker bakholdsanngrep som jaktmetode.
Disse kan fores med pellets, rekemix, fiske og reke biter, mussling etc. Viktig å ikke overfore! Det straffer seg i fiskens fassong og farge.
De når en størrelse på mellom 20-25 cm, så avariumet bør være på minst 400 liter ved hold av denne arten. De er utpregede rovfisker, og all fisk som får plass i munnene deres er et potensielt bytte.
De bør ha ett oppsett der det er masse svømmeplass. Det er ikke observert at disse har noen form for "rede", så hannen lokker til seg hunnen hvor som helst.

[External Image]

Jeg hadde 4 av disse for en stund siden, og de ble satt inn når de var rundt 4-5 cm store. De gikk sammen med 10 Cyrtocara Moorii og 6 Aulonocara stuartgranti som også var på denne størrelsen, og utklasserte disse elegant i matfatet. Venustusene var mye mere på hugget under foring, noe som også viste seg i veksten deres.
Disse ble for dominerende i den sammensettingen jeg hadde da, så de ble byttet ut.
Vurderer mann denne arten bør mann tenke litt fremover, og ta hennsyn til at de er rovfisk. Med andre ord så er det mer enn bare farger og utseende som bør veie opp for hva slags malawi mann velger å ha. Det ble etterpåklokskap i mitt tilfelle

[External Image]

Hadde bare disse to bildene liggende, andre må gjerne poste bedre bilder om dere har
Fakta om lake malawi
Lake Malawi.

Malawisjøen okkuperer 1/5 av landets areal, er den tredje største sjøen i Afrika, og den niende største i verden. Den strekker seg nærmere 600 km fra nord til sør, og er opptil 80km på det bredeste. Sjøen dekker en flate på ca 31.000km2, er 700 meter på sitt dypeste og ligger vannflatevis 472 meter over havnivå.
Sjøen grenser til Tanzania i nord, Mozambique i sør-øst og Malawi i vest. Sjøens eneste elv, The Shire, renner ut i de Indiske hav via elven Zambezi.
Hvert år tappes sjøen for et titusentalls tonn med fisk, og 70% av all animalsk protein som blir konsumert av innbyggerne kommer av fisk.
Fiskelandsbyer ligger spredt langs kystlinjen og er en viktig nøkkel i landets økonomi. Disse igjen er også et trekkplaster for turister.
Det finnes over 800 forskjellige arter i sjøen, og det er forbløffende at så mange arter har kunnet utvikles i ett eneste vannsystem.

[External Image]

Sjøen holder en Ph verdi mellom 7,8 og 8,5 avhengig av CO2 innholdet der det måles. I skyggefulle viker feks holder vannet noe laver verdi enn i solsteiken grunnet oksygenmetningen i vannet. Temperaturen ligger mellom 23 og 28 grader ceclius.Hva spiser fiskene fra malawi?
Artene i malawisjøen deles inn i tre grupper med tanke på kosthold.

Herbivore - algespisere
Omnivore - krepsdyr og noe alger
Carnivore - kjøttetere

Herbivore
Mbuna gruppen er typiske algespisere, men det finnes unntak som er omnivore. De algespisende artene lever av å beite på algeteppet som gror på stein og klipper. De har små munner med skarpe tenner som gjør det mulig å skrape algene av klippene. I akvariesammenheng setter mange av de herbivore artene pris på litt rekemix i ny og ne, men hovedfor må være beregnet for herbivore fisk.

Omnivore
De omnivore artene bruker mye tid på å rote i bunnlaget. Noen arter virvler opp sand og spiser det de måtte finne av krepsdyr og lignende. Andre arter i denne sjangeren har spesialisert seg på å snappe til seg det som blir virvlet opp av andre. De beiter også litt alger, og man kan med fordel gi disse en liten andel grønt i kosten.
Haps gruppen er typisk omnivore fisk.

Carnivore
Carnivore betyr kjøttetere og rovfiskgruppen er virkelig representert i denne sjangeren. Men i malawi-sammenheng er det ikke snakk om oksebiff og kjøttdeig
De carnivore artene fra malawi lever primært av andre ciklider, de spiser mao fisk. Så lenge byttet får plass i munnen så går det ned. De spiser også reker, snegler, musslinger osv. Disse skal ikke ha grønn kost.

Når man setter sammen arter fra malawisjøen er det viktig å finne ut av kostholdet til de artene man ønsker før man handler. Setter man arter som krever det motsatte av hverandre sammen, så vil alltid en av de lide under feil foring. Dette kan resultere i stress og/eller død for fisken. De herbivore artene har et fordøyelsesystem som er lagd for den type mat, og motsatt med de carnivore.
Mange holder disse grupperingene sammen med suksess. Fiskene yngler og alt ser vell ut. Men uannsett er det ikke optimalt for alle arter i karet.
Det er delte meninger om hvorvidt dette spiller noen rolle i akvarie-sammenheng, men jeg mener at man bør respektere deres matvei slik naturen har skapt dem!

Hvor får fiskene navnen sine fra?
Hvor får fiskene navnen sine fra?

Pseudotropheus

Et navn som er brukt til å klasifisere forskjellige ciklidegrupper er "Tropheus" som betyr "spiser", eller "feeder" på engelsk. Alle Tropheus artene er endemisk til Lake Tanganyika. Tropheus artene fikk dette navnet pga deres spesialiserte tenner tilpasset deres miljø.
Etter Tropheussjangeren kom malawisjangeren "Pseudotropheus" som betyr "falsk Tropheus", fordi de lignet på tropheusene, men kom fra en annen sjø, nemlig Lake Malawi.

Chromis

Flere arter har navn som (tidligere)Haplochromis, Labidochromis, Champsochromis etc. Chromis er gresk og betyr i seg selv; farge, eller fargerik.

Slik får de navn. (noen eksempler).

Aulonocara Baenchi ble oppkalt etter Dr.Ulrich Baenchi, grunnlegger av TetraWerke, det tyske fiskefor og akvarieprodukt selskapet.
Pseudotropheus demasoni er oppkalt etter Laif DeMason, en kjent fiskeimportør.
Labeotropheus trewavasae ble oppkalt etter Ethelwynn Trewavas, en person som bidro meget til forståelsen av ciklider i Lake Malawi fra 1931 til 1980'åra.


Her kan det leses mer om dette temaet.
Malawiimport.com
Denne siden inneholder utrolig mange bilder av forskjellige malawiciklider, verdt en titt.

www.malawiimport.com
Å krysse fisk fra forskjellige lokasjoner
Lokasjon = Opprinnelses-sted

Og på den siden som du linker til så ser man hvor viktig det er å vite lokasjon til fisken, ikke bare det latinske navnet.
Det er viktig at lokasjonsnavnet følger fisken ved kjøp og salg, og at eier har det notert (lett å glemme).

F.eks Aulonocara stuartgranti, eller Cynotilapia afra, for å ta noen.
De har både små og store forskjeller utseendemessig ut ifra hvor de holder til i Malawi-sjøen.
Hvis en Aulonocara stuartgranti "Chilumba" får yngel med en
Aulonocara stuartgranti "Ngara" så blir det "kryssninger", selv om de har det samme latinske navnet.
Yngelen vil da være verdiløs, og kan ødelegge mye for den som kjøper dem
i god tro.
Helt ense med dig Kristin detta du du skriver är OTROLIGT VIKTIGT..

Men det brukar ju vara med det du skriver

mvh Kjell
Vel, takk for det, men det er vel litt ufortjent.
Keep up the good work, Akvafil
Malawi som tygger.
Her har Kjell B skrevet ett flott innlegg om malawi som tygger.

Kjell B
[I]Det är så att de flesta Malawiciklider tuggar i 21 dagar .Det kan skilja +- 1 dag beronde på temperatur en dag längre vid låg temp (ca 24ºC) (Då släpper de ut ynglen för första gången sedan kan de efter ruva och det skiljer mycket från art till art.Några tar hand om sina yngel några få dagar andra i flera veckor om jag inte minns helt fel finns det en rovmalawi som passar sina yngel i 6 veckor.Men normalt ca 7-14 dagar Tuggar kallas det när honan har ägg i munnen för att det ser ut som att hon tuggar.Det hon gör är att rengöra de.Ibland kan det hända att de leker och honan tuggar i 3-4 dagar för att sedan spotta ut äggen detta kan hon göra ifall äggen är obefruktade.men hon kan även göra det om hon blir stressad Så det är bra om honan har ett ställe som hon kan få lugn och ro. Det kan vara en grotta(hule) eller eller kruka (potte?) På några Malawi arter kan man nästa se att det är klar för eventuell tömning. Tömning är när man tar ut ynglen ur sin mammas munn.Vissa kallar det strippning eller skakning.Man kan se att påsen som ynglen ligger i blir svart eller mörkare och på några kan man till och med se ögonen på ynglen. Vissa arter så som Cyrtocara moorii har en tendens att spotta ut ynglen när man fångar henne med håven. Det råder delade meningar om det med tömning. Om man har ett spyttekar så är det bra att ha. Det kan vara så att honan blir jagad i huvudkaret då är det bra med ett litet akvarium som hon kan gå i.Spytte karet bör innehålla någon form av grotta som hon kan stå i.Man kan oxå fånga honan runt dag 17-18 och sätta henne i spyttekaret så hon får släppa ut ynglen där.Sedan avlägsnar man honan när hon börjar att tappa intresset för ynglen.Då släpper man henne tillbaka i huvudkaret .Detta görs bäst om man väntar tills ljuset är släckt . Det gör man för att de andra fiskarna inte skall jaga henne för då är hon nykomlingen i karet.Kan bli jagad ändå men det brukar gå bättre. (det kan gå helt fint oxå då detta skiljer sig från art till art) Det är det som några tycker är bättre för honan att man tömmer henne och så släpper henne tillbaka i huvud akvariumet direkt så att de andra fiskarna inte skall jaga henne. Om ni bara har en babykar som ni skriver så menar du kanske ett sådant som man har till levandefödande fisk med galler i? Om det är ett sådant så kan ju bara ynglen gå där en kort tid för de behöver ett större för att kunna växa bra. Mata kan man göra med att krossa flingfoder.artemiaägg skalade Kläcka artemia själv.(det växer de fort av). Själv använder jag mosad räkmix som de får av mig(mycket lite) Hoppas detta var till någon hjälp. Om jag var otydlig så fråga igen .Det kan vara någon som har ett annat råd så skriv gärna det.Har helt säkert glömt något [/I] slut. Kanske detta kan vara till hjälp. mvh kjell här skrev jag det [URLBLOCK1]
Planter i malawikar?
Slik ser oppsettet mitt ut for tiden, og ja, det er mulig å ha planter i et malawikar!!
Man må bare tenke litt på hvilke fiskearter man velger, å styre unna de værste graverne. For ikke alle malawier er notoriske gravere, bare så det er sagt.
Etter å ha observert fiskene man har i karet en stund, så ser man hvor de liker å grave og ikke. Da er det bare å bruke logikk, og plante der de er minst aktive med gravinga.
Planter som anubias, sverdplante, valisneria og javabregner har jeg brukt med godt resultat. Disse har fått stå i fred hos meg. Mange malawiarter er glad i planter, men de nevnte typer likes ikke en eller annen grunn.

[External Image]
Lurer på noe.
Har et Juwel Rio på 240 l.
Tanken er å ha Malawi i det. Hvilken vannkvalitet trenger de?
Og hvilke typer fisk anbefaler dere ekspertene?
Akkurat nå står karet bare med vann, sand og en stor kalk stein i.

Har to andre mindre kar fra før så jeg kan jo litt men Malawi er jeg som sagt helt grønn på. Men lysten til og lære er stor.
Jeg blir kjempeglad for tips
Lurer på noe.
Har et Juwel Rio på 240 l.
Tanken er å ha Malawi i det. Hvilken vannkvalitet trenger de?
Og hvilke typer fisk anbefaler dere ekspertene?
Akkurat nå står karet bare med vann, sand og en stor kalk stein i.

Har to andre mindre kar fra før så jeg kan jo litt men Malawi er jeg som sagt helt grønn på. Men lysten til og lære er stor.
Jeg blir kjempeglad for tips
Hurra kongen og fedrelandet.

Flott at det kom et forum om akkurat dette.

Har selv såvidt startet med en Malawibiotop, men må innrømme at det er første gangen jeg har prøvet meg innenfor denne biotop.

Karet er av typen Juwel 125 L, med beskjeden innredning, enn så lenge..ligger bilder i profilen min, men disse blir erstattet straks jeg mottar mitt nye kamera ( Canon Powershot G10 ).

Har 2 hunner og 2 hanner av typen Nimbochromis Venestus som finnes over hele Malawisjøen, og som er i kategorien rovfisk.

Fisken ble satt inn den, 30.01. i år, og så langt går alt bra.
Fòrer spedt, sparsomt og variert med Ocean Nutrition Vegi Formula-flakfòr, voksen artemia, cyclops og mysis.
Maken til apetitt, har jeg aldri i min akvariehobbytid opplevet blandt fisk.

Fisken er forøvrig mer viltre, og mer på farten enn noen annen tropisk ferskvannsfisk jeg har hatt i våre akvarium - i alt 9 stk.

Gleder meg til å følge denne tråden.
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller
Reklame for plussmedlemskap