Fiskeløs innkjøring med salmiakkmetoden (artikkel)

Statistisk sett vil så mye som 60% av all fisk solgt til nye akvarier dø I løpet av de første 30 dagene. 2 av 3 nye akvarister gir opp hobbyen innen det første året. Dataene er fra Tyskland, men vil trolig ikke være mye annerledes hos oss.

[URL=/text.cfm?id=2372]>> Les mer[/URL]
Hei

Jeg skjønner resoneringen, men tror statistikken er endel bedre i Norge. Ikke fordi akvaristene er så mye flinkere, men fordi vi har vann med mindre klor og ulumskheter.
Bra artikkel. Det er litt rart at metoden ikke brukes mer enn den gjør. Men den er jo også litt mer arbeidskrevende, enn å "skru på" et akvarium og så vente..

Men vil påpeke noe jeg mener er en feil konklusjon.
"Såkalte startpakker er normalt virkningsløse og bør unngås. Studier viser at de inneholder en type nitrifikasjonsbakterier, nitrobacter, som riktignok er en nitrifikasjonsbakterie og derfor burde være effektiv nok, men som i utførte tester ikke finnes i normalt akvarievann."
Det kan godt være at mye som selges er dårlige produkter, men det er en annen sak. Referansen du gir sier at nitrospira spiller en større rolle ved avløpsbehandling enn nitrobacter. Årsaken til at dette ikke har vært kjent før har sammenheng med kultiveringsmetoden, etter hva jeg har forstått.
Dette betyr på ingen måte at nitrobakter ikke har en funksjon. Selv om det skulle være slik at den ikke finnes i normalt akvarievann. Denne undersøkelsen kunne vært interresant å se. Er det da snakk om inkjørte akvarier?
Nitrobakter og nitrospira har noenlunde tilsvarende pH og temperatur optimum, men det er en vesentlig forskjell ved oppstart av akvarier. Nitrospira har en lavere terskel for ammoniakk og nitritt. Nitrobakter trives bedre ved høyere konsentrasjoner av disse. Ved lave konsentrasjoner er det sannsynlig at nitrospira dominerer.

Kinetic characterisation of an enriched Nitrospira culture with comparison to Nitrobacter Blackbourne et.al. (2007)

Hei,
legger ved utdrag fra tre av mange rapporter om funn av Nitrospirae og deres betydning for oksidering av nitritt, sett sammen med nitrobacter.
Det finnes mer. Dessuten en studie som konkluderte med akkurat min konklusjon, at nitrobacter ikke er vesentlig for oksidering av nitritt, men at nitrospirae er det. Den finner jeg dessverre ikke igjen blant alt materielet som er tilgjengelig på nettet.

Utdrag fra to rapporter fra
Faculty Center of Ecology Faculty of Life Sciences University of Vienna
Department of Microbial Ecology


Environmental genomics of anaerobic ammonium oxidizing bacteria and Nitrospira-like bacteria
Application of the full-cycle rRNA approach has revealed that in many ecosystems previously not recognized bacteria catalyze key steps of the biogeochemical nitrogen cycle. For example, uncultured members of the phylum Nitrospirae are important nitrite oxidizers in many natural habitats and in wastewater treatment plants. These novel nitrite oxidizers are members of a unique bacterial phylum, which harbors also other highly interesting bacteria like the thermophilic sulfate reducers of the genus Thermodesulfovibrio and the acidophilic iron oxidizers of the genus Leptospirillum. In addition, anaerobic ammonium oxidation (Anammox) is mediated by novel, uncultured, deep branching members of the Planctomycetales, which are of significant biotechnological interest………
This study is undertaken in collaboration with Mike Jetten (University of Nijmegen, The Netherlands), Jean Weissenbach and Denis LePaslier (Genoscope, Evry, France), and Eva Spieck (University of Hamburg, Germany).

Biodiversity and ecophysiology of nitrite-oxidizing bacteria

Nitrite-oxidizing bacteria (NOB) catalyze the second step of aerobic nitrification, the oxidation of nitrite (NO2-) to nitrate (NO3-). According to textbook knowledge, Nitrobacter species are the main NOB in most natural habitats and in biological wastewater treatment. These Nitrobacter species are relatively easy to cultivate and can be isolated from many environmental samples. Only recently, cultivation-independent methods revealed that novel, yet uncultured NOB are far more important than Nitrobacter in wastewater treatment plants (Burrell et al., 1998; Juretschko et al., 1998; Schramm et al., 1998). These bacteria belong to the genus Nitrospira, which is part of the bacterial phylum Nitrospirae (Ehrich et al., 1995), and are not related to Nitrobacter.
Uncultured Nitrospira-like bacteria have meanwhile been found in many habitats, including freshwater and marine environments, soil, and the rhizosphere (e. g., Bartosch et al., 2002). The large diversity and high abundance of Nitrospira-like bacteria in natural habitats and in wastewater treatment plants indicate that these NOB are very competitive and adaptable and play key roles for nitrogen cycling in many ecosystems.
Investigated by: Holger Daims, Kilian Stoecker, Frank Maixner, Karin Hace, Sebastian Lücker, Roland Hatzenpichler, Gertrude Wegl


Identification and Activities In Situ of Nitrosospira and Nitrospira spp. as Dominant Populations in a Nitrifying Fluidized Bed Reactor
Andreas Schramm,1,* Dirk de Beer,1 Michael Wagner,2 and Rudolf Amann1
Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, D-28359 Bremen,1 and Lehrstuhl für Mikrobiologie, Technische Universität München, D-80290 Munich,2 Germany
Received 9 February 1998/Accepted 27 May 1998

Bacterial aggregates from a chemolithoautotrophic, nitrifying fluidized bed reactor were investigated with microsensors and rRNA-based molecular techniques. The microprofiles of O2, NH4+, NO2 , and NO3 demonstrated the occurrence of complete nitrification in the outer 125 µm of the aggregates. The ammonia oxidizers were identified as members of the Nitrosospira group by fluorescence in situ hybridization (FISH). No ammonia- or nitrite-oxidizing bacteria of the genus Nitrosomonas or Nitrobacter, respectively, could be detected by FISH. To identify the nitrite oxidizers, a 16S ribosomal DNA clone library was constructed and screened by denaturing gradient gel electrophoresis and selected clones were sequenced. The organisms represented by these sequences formed two phylogenetically distinct clusters affiliated with the nitrite oxidizer Nitrospira moscoviensis. 16S rRNA-targeted oligonucleotide probes were designed for in situ detection of these organisms. FISH analysis showed that the dominant populations of Nitrospira spp. and Nitrosospira spp. formed separate, dense clusters which were in contact with each other and occurred throughout the aggregate. A second, smaller, morphologically and genetically different population of Nitrospira spp. was restricted to the outer nitrifying zones.

Utdrag fra:
Identification of Nitrite-Oxidizing Bacteria with Monoclonal Antibodies Recognizing the Nitrite Oxidoreductase
Sabine Bartosch, Iris Wolgast, Eva Spieck,* and Eberhard Bock
Institut für Allgemeine Botanik, Universität Hamburg, D-22609 Hamburg, Germany
*Corresponding author. Mailing address: Institut für Allgemeine Botanik, Ohnhorststr. 18, D-22609 Hamburg, Germany. Phone: 49 40 42816 426. Fax: 49 40 42816 400. E-mail: Spieck@mikrobiologie.uni-hamburg.de.
Received January 29, 1999; Accepted May 20, 1999.
Nitrification, the microbial oxidation of ammonia to nitrate, is an integral part of the nitrogen cycle. Chemolithoautotrophic ammonia oxidizers convert ammonia to nitrite, and subsequently nitrite is oxidized to nitrate by chemolithoautotrophic nitrite oxidizers. The two groups of organisms occur together and have been isolated from diverse aerobic environments (reviewed in references 5 and 19).
In natural samples nitrifiers have commonly been analyzed by the most-probable-number technique (23), which is often criticized because the culture conditions are not optimal (3). Antibodies or rRNA-targeted oligonucleotide probes are used for in situ analyses in order to avoid the limitations of the most-probable-number technique. Immunological detection of nitrifiers is limited by the serological diversity of cells originating from the same ecosystem (4, 16, 33). Furthermore, the organisms need to be isolated prior to antibody development. Thus, unknown and possibly unculturable nitrifiers are not detectable. Nitrobacter species have commonly been isolated by standard procedures and therefore are considered the dominant nitrite oxidizers in freshwater and terrestrial ecosystems (5). Therefore, mainly antibodies that recognize Nitrobacter species are known so far. However, in situ analyses performed with rRNA-targeted oligonucleotide probes recently revealed that Nitrospira species and not Nitrobacter species are the dominant nitrite oxidizers in sewage sludge, aquaria, and bioreactors (10, 15, 17, 25).
(This paper is based on the doctoral study of S. Bartosch at the University of Hamburg).

For ytterligere å stille spørsmål ved vedtatte sannheter om nitrifikasjonsprosessen, kan vi se på dette også:
Publisert av:
Natural Environment Research Council
Polaris House, North Star Avenue
Swindon, SN2 1EU
NERC funds world-class science in universities and our own research centres that increases knowledge and understanding of the natural world. We are tackling the 21st century's major environmental issues such as climate change, biodiversity and natural hazards. We lead in providing independent research and training in the environmental sciences.
Bacteria may get demoted as a key player in the nitrogen cycle in soil
Researchers have uncovered evidence that recently discovered micro-organisms are playing a major role in helping to support life on Earth.
Microscopic life forms called archaea, which are thought to exist mainly in extreme environments, have been discovered to outnumber bacteria in an important step in the cycling of nitrogen in soils.
Scientists have found that a group of archaea - crenarchaea - living in soils and seawater can oxidise ammonia, a chemical produced when animal and plant material decomposes, to nitrite. By carrying out genetic analysis of soil samples, the team discovered evidence that Crenarchaea are responsible for most of the world's oxidation of ammonia in soil. This process of nitrification, provides vital nutrients for plants and also leads to production of the greenhouse gas, nitrous oxide.
The finding turns current thinking on its head as researchers had previously thought that bacteria were solely responsible for this important step in the nitrogen cycle.
"Although we knew crenarchaea existed, we did not know what they did or how important they might be," said Jim Prosser from the University of Aberdeen.
"Our findings show that this group of microorganisms, which was unknown just over a decade ago, may be responsible globally for most of the oxidation of ammonia in soil."

Ja, har lest flere av disse tidligere. Dette har lite med poenget mitt å gjøre, bestrider ikke nitrospiras rolle. Forsøker meg på å tydeliggjøre det. Jeg forsøker ikke å påstå at nitrospira ikke dominerer, eller gjør jobben. Poenget mitt er, nitrobacter kan også gjøre jobben, det har vært kjent lenge. Om den finnes naturlig i akvariet er også irrelevant.

Som jeg påpeker over, nitrobacter tåler høyere doser ammoniakk og nitritt. Av det følger det at i innkjøringsfasen kan nitrobacter i aller høyseste grad ha sin misjon. At nitrospira utkonkurrerer denne på sikt, er en helt annen sak. Jeg påstår heller ikke at det ikke kan være negative sider ved å tilsette nitrobacter. Det kan tenkes, at selv om den hjelper innledningsvis, vil den forlenge tiden det tar før nitrospira etablerer seg. Dette kan kanskje gjøre at fiteret ikke oppnår optimal kapasitet like fort. Men det blir bare spekulasjoner fra min side.
Det som er sikkert er, selv om nitrospira oksiderer nitritt, leder dette ikke til konklusjonen at nitrobacter ikke kan gjøre det.
En kommentar til. Det står i artikkelen at man ikke bør bruke aquasafe eller lignende, fordi bakteriene liker klor. Her er det nok en sammenblanding av klor-ioner og hypokloritt.
Hypokloritt brukes av vannleverandøren til å fjerne bakterier fra vannet og er giftig i doser på 1-10 mg/l (synes jeg å huske) Svært avhengig av pH også. I 2005 var natriumhypokloritt dosen her i distriktet i området 0,35 - 1,30 mg/l. Dette var før UV-belysning ble satt igang. Dosen har blitt mindre etter dette. Dosen er høyest ved nedbørsperioder om høsten. Mange vannverk i norge har fortsatt ikke UV-anlegg.
Derfor kan det om høsten være nødvendig å bruke vannforbedringsmiddel.
For at filterbakteriene skal få ekstra klor-ioner kan man bare tilsette litt vanlig bordsalt, etter å ha behandlet vannet.
Jeg er imponert over kunnskapen din. Den går langt ut over det jeg innehar.
Min tilnærming til dette feltet har vært en helt praktisk en, slik at de som synes det ville være spennende med fiskeløs innkjøring, kunne oppmuntres til nettopp det.
Når det gjelder pumktet nitrobacter vs. nitrospira støtter jeg meg dels til alle dem som sier at kommersielle tilsetninger ikke virker, eller virker dårlig, samt til forskning jeg fant på web da jeg forberedte artikkelen.

Jeg sakser inn, etter tillatelse fra forfatteren, Dr. Timothy A. Hovanec, utdrag av diskusjonen om akkurat dette punktet i hans undersøkelse:
Nitrospira-Like Bacteria Associated with Nitrite Oxidation in Freshwater Aquaria
Timothy A. Hovanec,1,2,* Lance T. Taylor,1, Andrew Blakis,1 and Edward F. Delong1,
Department of Ecology, Evolution and Marine Biology, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, California 93106,1 and Aquaria Inc., Moorpark, California 930212
Received 4 September 1997/Accepted 27 October 1997

http://aem.asm.org/cgi/reprint/64/1/258.pdfmarina.

Results regarding the beneficial effects of the addition of a bacterial additive containing Nitrobacter species were equivocal. While nitrite levels in treated aquaria decreased earlier than those in nontreated aquaria, there was no evidence that Nitrobacter species were actively growing in these aquaria.

It is possible that the levels of Nitrobacter species were below the limits of detection of our techniques. However, since Nitrospira- like bacteria were readily detected and that their establishment coincided with nitrite oxidation we postulate that Nitrospira-like organisms, and not Nitrobacter species, are the major nitrite oxidizers in the freshwater aquarium environment.
It is possible that the addition of bacterial mixtures supplies vitamins and other nutrients which generally stimulate the growth of the nitrifying assemblages, fostering their growth and development and indirectly stimulating nitrite oxidation.

Således kan vi begge ha rett, det kan ha en viss effekt, ikke nødvendigvis fordi man tilsetter nitrobacter, men fordi kulturen inneholder næringsstoffer som påvirker nitrospira positivt. Av det følger antagelig at dersom man fant en tilsvarende kultur med nitrospira, ville man hatt betydelig gevinst sammenlignet med ren salmiakktilsetning. Om det finnes slike kulturer, vet jeg ikke. Dr. Hovanec har sin egen forretning med bl.a. bakteriekulturer for akvariebruk, så kanskje man kan finne det der.
Ja, det er jo et problem at det ikke er noen ordentlig varedeklarasjon på disse diverse akvariestart produktene. I motsettning til de fleste (virker det som), har jeg hatt meget positive erfaringer ved bruk av slike produkter (JBL filterstart i kombinasjon med bactozym). Men, og det tror jeg er viktig, jeg har da sørget for at betingelsene skal være optimale for næringsomsettingen i akvariet. Dette kombinert med vitaminer etc i filterstarteren, kan selvfølgelig være årsaken.

Men jeg må si en gang til. Jeg synes det var en bra artikkel. Godt skrevet og med god dokumentasjon, som er detaljert og informativ. Et flott tilskudd til kunnskapsbasen her på akvaforum. Det er ikke tvil om at dette er en effektiv og god metode for veldig mange akvarister, særlig for de litt mer "avanserte" akvarister.
Webmaster
Statistisk sett vil så mye som 60% av all fisk solgt til nye akvarier dø I løpet av de første 30 dagene. 2 av 3 nye akvarister gir opp hobbyen innen det første året. Dataene er fra Tyskland, men vil trolig ikke være mye annerledes hos oss. [URL=/text.cfm?id=2372]>> Les mer[/URL]


Er ikke noe glad i slike påstander, uten dokumentasjon. Det er så mye synseri på nettet, og vanskelig å vite hva som er fakta og ikke. Har du kilde til dette? Hvis dette er riktig så er dette en alvorlig utfordring for hobbyen...
[QUOTE=Joakim
Er ikke noe glad i slike påstander, uten dokumentasjon. Det er så mye synseri på nettet, og vanskelig å vite hva som er fakta og ikke. Har du kilde til dette? Hvis dette er riktig så er dette en alvorlig utfordring for hobbyen...


Da jeg la opp artikkelen vurderte jeg lenge om jeg skulle benyte denne "spisse" formuleringen som "teaser" eller ikke. Rent logsik sett kom jeg frem til at denne kunne tjene formålet av den enkle grunn at vi alle vet hva som skjer med mange som skal starte opp nytt akvarie.

Hvor mange er det ikke som får beskjed om at det er bare å fylle på vann, tilsette litt grus og planter og deretter ha i et vidunderstoff og så etter et par dager ha i fisk. Disse fiskene går en bortimot sikker død i møte Når nitrittboomen setter inn etter 20 dager og fiskene ligger med buken i været så må mor og far forklare ungene at "doffen har daua". når skrik, gråt og tenners gnissel har lagt seg tenker de at dette orker vi ikke en gang til så er det ikke vanskelig å skjønne at det er mange nybegynnere som går på en smell. Det at vi har bedre vann i Norge enn i Tyskland vil forbedre situasjonen, men nitrogensyklysen er like vanskelig å forholde seg til her som der, det viser trådene i nybegynnerforumet.

Det at dette er en stor utfordring i hobbyen er det ikke tvil om. Heldigvis merker jeg en stor forbedring på dette sett i forhold til 10 år tilbake. Var i går innom en butikk her i Tromsø og overhørte en samtale mellom betjening og nybegynneren, Kunne ikke annet enn å nikke fornøyd for meg selv. De gikk til og med så langt som til å demonstrere slamsuging for kunden og da måtte jeg bare utlevere ros til den ansatte.
Innkjøring
Nå har jeg etter råd fra andre her vært å kjøpt Salmi for å starte innkjøringen. Jeg satte opp 60 literen min på søndag, og den har stått med vann i siden.

Hvordan skal jeg dosere når jeg skal ha i salmi? Hvor ofte og hvor mye? Har strimle-tester for vannverdiene, så de er ikke 100 % nøyaktige, men det er det jeg har.

Setter STOR pris på hjelp!
Bruk 0,5 milliliter daglig. Du kan kjøpeengangssprøyter (uten spiss) på apoteket. Velg en som rommer 2 millilter, de har så god inndeling at du lett kan dosere 0,5 ml.

Etterhvert bør du kjøpe dråpetester, helst JBL. Nettbutikkene Webzoo og Aquamanias har gunstige priser på dette.
530
Bruk 0,5 milliliter daglig. Du kan kjøpeengangssprøyter (uten spiss) på apoteket. Velg en som rommer 2 millilter, de har så god inndeling at du lett kan dosere 0,5 ml. Etterhvert bør du kjøpe dråpetester, helst JBL. Nettbutikkene Webzoo og Aquamanias har gunstige priser på dette.


Nå har jeg bestilt dråpetest-sett, men fra tetra. (grunnet økonomi) og skal se om jeg finner en sånn engangssprøyte. Takk for svar!
Kan det være greit å gjøre denne innkjøringen uten planter i karet? Tenker på at det kan blir store svingniner i verdiene.. Kan og kjøre med lyset av tenker jeg.
Det går helt fint uten planter. Da unngår du også at de blir algebevokst. Om du kjører uten lys, kan du få brunalger i karet. I så fall kan du sette på lyset og ha en timer som gir deg noen timer lys daglig. Dette kan du regulere for minst mulig algevekst.
Takk for svar.
Så jeg kan ende opp med brunalger hvis jeg kjører uten planter/uten lys?
Kan vel kankskje plante for så å kjøre lyset bare noen timer hver dag. Dette med algevekst er jo innviklete saker, men ustabile verdier er vel en av tingene som trigger algevekst..
Du kan godt kjøre uten planter og allikevel ha lys noen timer om du ser vekst av brunalger. Om du planter til når du ut fra vanntestene skjønner at innkjøringen snart er i boks, slipper du algevekst på plantene dine. Jeg skal kjøre inn en reol med 6 kar om en uke eller to og da skal jeg gjøre det før jeg planter til karene.
Har du greit med planter i, så vil jo de hjelpe til med å kvitte seg med avfallstoffene i vannet. Personlig har jeg vel aldri hatt noe problem med å starte opp akvarium og hive i noe fisk bare et par dager etter det er satt i drift. I ekstreme plantekar doserer du jo uansett ammoniak, fosfat for å gi nok drivstoff til plantene.
Heisann! Jeg er helt fersk akvarist og har benyttet meg av denne salmiakk innkjøringen på mitt trigon 350, men ser det er endel andre versjoner der ute på nett, noe som har hjulpet min innkjøring veldig. Viser til innkjøringsmetoden jeg brukte mtp "Add and wait"-metoden vs "Add daily"-metoden. Videre ville jeg bare nevne at ting satte virkelig fart da jeg økte temperaturen til 30C grader , fikk skikkelig oksygentilførsel via høy vannstrømmning i overflaten + en tilleggs oksygenpumpe.

http://www.fishlore.com/fishforum/aquarium-nitrogen-cycle/19627-ammonia-instructions-fishless-cycle.html
Det fremgår i artikkelen at jeg brukte "Add-On", altså doserte opp ammoniakk ved behov. Det er ikke noe poeng i å overdosere. For mye ammoniakk kan hemme bakterieveksten og det er jo ikke det vi ønsker.

Om du vil ha en ekstra stor bakteriekoloni, er det mye bedre å øke dosen helt på tampen av innkjøringen. Da har du så mye bakterier at en fordobling av begge bakteriestammene hhv. hver 9 og 13 time gir en enorm tilvekst sammenlignet med å forsøke å oppnå det samme i starten av prosessen. Det er simpelthen ikke mulig å få til noe slikt i starten.

Ellers er det bra med oksygentilsetning. Det er kanskje mer virkningsfullt enn en temperatur helt oppe i 30 grader. Det kan også være et poeng å ha en innkjøring under tilnærmet de samme forholdene som de fiskene du etter hvert skal ha i karet trives best med.
Tilfeldig bekjentskap
© Hans-Georg Evers
Reklame for plussmedlemskap