Etterlysning: Kjøper(e) / selger(e) av Apistogramma cruzi på Jæren AKs storauksjon i februar i år. (side 2)

Så er sagaen om denne fisken omsider (nesten) avsluttet.

Vi har konferert med eksperter i USA, eksportører og fangstfolk i Sør-Amerika, og importører og eksperter i Tyskland. Vi har samlet billedmateriale og utført sammenligninger, og samlet fangstbeskrivelser og muntlige og skriftlige rapporter fra flere kilder.

Fra først å være solgt som og gitt navnet Apistogramma cruzi, deretter vurdert til å være Apistogramma cf. eunotus ”Santa Ana” (Spitzkopf-varianten), ble den en stund vurdert å kunne være en av flere andre varianter av Apistogramma cf. eunotus. Senere ble det lenge mer og mer som tydet på at fisken kunne være en lokal variant av Apistogramma sp. ”Tahuayo”, og flere andre nærliggende varianter var også inne i bildet.

For å gjøre en lang historie kort; Ingo Koslowski (Tyskland) og Mike Wise (USA), verdens to ledende på identifikasjon av Apistogramma, er nå enige om at fisken hverken er ”Spitzkopf”- varianten eller den ekte Santa Ana-populasjonen, heller ikke ”Orangetail”- eller andre navnsatte varianter av A. cf. eunotus, og heller ikke en variant av A. sp. ”Tahuayo”, men en variant som fanges et sted ved Iquitos i Peru, ikke så langt unna Santa Ana.

Den skal derfor ikke ha noe annet navn (foreløpig) enn Apistogramma cf. eunotus.

( Når jeg i neste uke reiser til Amazonas igjen, er nettopp Santa Ana målet for en av de planlagte ekspedisjonene. Jeg vil da prøve å finne de samme stedene og artene som Wallach fant på slutten av 90-tallet. Spennende å se hvilke varianter av Apistogramma cf. eunotus jeg kan finner der og i nærliggende områder. Kanskje finner jeg akkurat denne varianten ? )

Tusen takk til alle som har bidratt med bilder og opplysninger i denne spennende jakten.
Det er veldig tilfredsstillende når det endelig er avklart, og selv har jeg selvsagt lært masse underveis.

Fisken bør flyttes i fiskebasen, fra A. cruzi til A. eunotus, og gis betegnelsen A. cf. eunotus.
Takk for tilbakemelding om hva dere eksperter ble enige om, Tom

Du får ha god tur til sikkert langt varmere strøk når du drar! Kanskje du finner noen nye og spennende arter denne gangen?
Det var bra du fant ut av det

Håper du får en hyggelig tur!
Frank Angell
Takk for tilbakemelding om hva dere eksperter ble enige om, Tom :)

Ingo K og Mike W er ekspertene, selv er jeg nok ikke engang på læregutt-stadiet i forhold til dem.

Frank Angell
Kanskje du finner noen nye og spennende arter denne gangen?
Jeg finner nok minst like mye spennende i år. I fjor ble det jo veldig mange arter, nye former og nye dokumenterte lokasjoner, i tillegg til en helt ny Corydoras art (CW018). I år skal jeg i utgangspunktet til enda mer "ubefiskede" områder og minst like spennende lokasjoner !

Frank Angell
Du får ha god tur til sikkert langt varmere strøk når du drar!
Donald
Håper du får en hyggelig tur!

Takk for det, begge to !Apistogramma cf. eunotus.
Hei Tom.
er det noe nytt om Apistogramma cf. eunotus.
Kanskje få med dette i informasjonen om fisken i fiskebasen?
A. cf. eunotus (Rio Shahuaya)
A. cf. eunotus (Santa Ana)
A. cf. eunotus "Orangeschwanz"
A. cf. eunotus "Orangebauch"
A. cf. eunotus "Schwanzstreifen"
A. cf. eunotus (Huanta)
A. cf. eunotus (Huallaga)
A. cf. eunotus (Shishita)

Ser du hvilken type dette er?
Beklager dårlige bilder.


Espen

[External Image]

[External Image]

[External Image]
De formene av Apistogramma cf. eunotus du nevner, er de distinkte formene som har noen relativt klare kjennetegn som gjør at de med en viss grad av sikkerhet kan skilles fra hverandre. De er i de fleste tilfellene langt på vei til å bli egne arter.
Imidlertid finnes det mange flere former, og mest typisk er alle de isolerte populasjonene som finnes mellom Nauta og Iquitos (i Peru).
Jeg har fanget flere av dem, en av variantene fant jeg i denne lille skogsbekken ca. 70 km fra Iquitos, i retning Nauta:

[External Image]

Mange av disse populasjonene har vært isolert i lang tid, og flere av dem er nok også på vei til å bli egne arter. Av disse finner man stadig nye former, med egenskaper/utseende som har likheter med flere av de andre variantene.

Det er alltid vanskelig å ID en fisk kun fra noen bilder, men følgende kan sies om den:
Den avbildede fisken ser ut til å ha den klare blågrønne flekken på gjellelokket, og den oransje halen som mangler ethvert mønster av prikker og/eller streker, som kjennetegner A. cf. eunotus ”Santa Ana” populasjonen (Santa Ana er et sted ved venstre/nordlige bredd av Rio Amazonas, mellom Iquitos og Nauta. Fisken ble fanget i en skogsbekk ikke langt fra hovedelva).
Denne populasjonen kjennetegnes imidlertid også av at tverrbånd 6 ikke er splittet.
Den avbildede fisken har splittet tverrbånd både 5 og 6, og er derfor ikke den typiske ”Santa Ana”-populasjonen (som Wallach fant i 1998).
Fisken har også noen egenskaper som vanligvis kjennetegner A. cf. eunotus ”Orangeschwanz”, men det er heller ikke den.

Konklusjonen blir derfor, for øvrig som den fisken denne tråden opprinnelig handler om, at dette er en A. cf. eunotus fra en populasjon som antakelig lever i området mellom Iquitos og Nauta, uten at den er gjenkjennelig som tilhørende en av de navngitte populasjonene.

Det er derfor greit å bare kalle den A. cf. eunotus.

Ser på bildene og mener den er dønn lik en jeg holder, som er fanget i Nauta i 2007.
Tilfeldig bekjentskap
© Jan Bukkems
Reklame for plussmedlemskap