Micha sine zwerggarnelen (side 13)

Det var gode nyheter. Jeg skal dit. Men er det noen som vet hvor(adresse), og når(klokkeslett)?

Bjarte
Fokus oksygen (o2)!
Kanksje tid for en liten oppdatering igjen.
Del 1:
Tigerreker og Kardinalreker har formert / formerer seg veldig bra i det sists og det går stortsett problemfritt. Så de erunder kontroll og det er ikke noe å klage.
Jobber fortsatt mest på fronten med bierekene mine. Også her er det en forbedring og eg tror eg begynner å forstår litt meir etterhvert.
Eg har omrustet mange av mine akvariene med luftdrevne filter eller luftdiffusor nå. Ett akvariet med "gammel oppsett" (eller godt innkjørt) har større O2-behov enn ett nytt akvariet. Bakteriene og mikrofloraen kan/vil være den største O2-forbruker i ett innkjørt akvariet.
Samtidig er O2-behov for bierekene sannsynlighvis høgare enn det har antatt. Eg mener at man kan ikke sammenligne disse rekene med fisk. I naturen lever bierekene i små elver under relativ kjølige temp. Hvis man se nærmere på problemsituasjoner med dødelighet skjer de ofte om sommaren når med også høge temperaturer i akvariene (og mindre O2). Rekedødelighet skjer ofte om natten som viser også i retning O2.
Eg tenkte lenge at O2-mangel blir etterfulgt med massedødelighet og kan ikke forårsake sporadisk dødelighet (altså en eller to døde reker per veke/månad for eksempel). Eg tror det er feil! Antydningen min er at rekene trenger endå meir O2 under skallskift og det er akkurat rekene som skal skifte skall som dør pga. for lite O2. Man ser evt. tegn for skallskifteproblemer og kan tenke at det er mineralmangel, overforing eller bakterieinfeksjon. Men det kan også være O2.
Ser vi på O2-behov for salmonider trenger regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) minst 6 mg/l O2. Dette bør gjelde også for bierekene. Og dette er mulig ved 20 grader, men O2-løslighet synker med temperatur. Og ved 28 grader er det reell fare for O2-mangel om natten. Det vil også forklare at bierekene kan holdes med over 25 grader, hvis man klarer å opprettholde 100% metning O2.

Eg er overbevist at mange av problemer med bierekene skyldes for lite fokus på O2. Og det skal nevnes en gang til at ett akvarietmiljø er under forandring hele tiden og det er tider med mye forbruk av O2 som er ikke synlig for oss.

Alt dette er i grunn fundamental kunnskap også for oppdrett av fisk. Men som sagt er bierekene vesentlig meir sårbar enn fisk på akkurat denne fronten og dette kan være ganske kritisk.
Fokus mikrobiologi & bakteriesammensetning
Del 2:
Eg har tidligare skreven om mikroklima som er en viktig indikator for ett fungerende akvariemiljø. For at mikroorganismer som hoppekreps kan utvikle seg må de har næring. Uten rett næring er det ingen / lite hoppekreps og sannsynligheten at rekeyngel vokser dårlig eller svelter i hjel er også større siden de bruker samme matkilden. Dette er den ene siden -

Den andere siden som skulle belyses er ett stort problem for rekene og ofte en grunn for økt dødelighet spesiell hos bierekene. Det er en infeksjon med bakteriene som Aeromonas spec. for eksempel. Disse bakteriene blir spesiell farlig ved masseoppblomstring som skjer veldig ofte etter en eller to år etter oppsett. Det er en strategi for mange akvarister nyoppsette rekeakvariene etter en eller maks 2 år. Det er observert mindre formering, skallskifteproblemer og bakterieinfeksjoner etter denne tiden.

Korleis kan man nå løse utfordringen med bakteriene i rekeakvariene hvis teorien min stemmer? Det er i grunn ikke vanskelig. Det finnes gode bakterier som hjelper bryte ned organiske stoffer i akvariet som for eksempel Bacillus subtilis eller Lactobacillus spec. De konkurrerer med patogenene ("dårlige" bakterier). Man kan altså skaffe en konkurransefordel for de "gode" bakterier hvis man introdusere de regelmessig i ett akvariet. Disse bakteriene blir handlet også som "effektive mikroorganismer" (EM) eller probiotika og blir brukt for masse rart. Hvis man kjøpe disse bør man passe på at de er allerede aktivert og at de er melasse (sukkernæring)-fri.

Det finnes også mange slike produkter som blir brukt i dammene for rekene i Asia (akvakultur). Det ser ut som en del av produktene er også tilgjengelig i Europa for akvariebruk, men sålangt ikke i Norge.

Eg har brukt EM i forskjellige akvarier med bierekene og kan si at yngeloverlevelsen stiger dramatisk og rekene er mye meir aktiv og har større motstandskraft.

Mikrobiologien i rekeakvariet er absolutt en viktig faktor og kan hjelpe med å demystifisere utfordringene med bierekene. Problematisk er hele temaet fordi dette er en Blackbox og vi har ingen mulighet å måle eller identififisere bakteriesammensetning med våre enkle midler.
Alltid like spennende å lese inlegg her inne.
(Vanskelig å være kritisk når man har null snøring på emnet :P
Men) veldig spennende, absolutt!
Det med å manipulere bakteriene er ganske nytt på akvariefronten, slik at det finnes lite kunnskap og de fleste har derfor "null snøring" (fint ordtak ). Derfor er det bare fritt fram å spekulere eller stille kritiske spørsmål.
Dokke har helt rett at dette er ett spennende tema. Vi snakker her om akvariemiljøet og ett sunt miljø med gode bakterier (og oppvekst) har også stor betydning for fiskevelferd og er ikke bare relatert til dvergreker.
Søker man på utenlandske sider finner man fleire positive erfaringer med EM i Koi- og Shrimpoppdrett.
Det ville være interessant hvis den ene eller andere bruker EM / bakterier i akvariet eller dam. Og kva typer EM / bakterier er evt. fritt tilgjengelig i Norge. Alt dette kan også samles under stikkordet "probiotika".
Det som er vanlig for akvariebruk i dag er starterbakterier som Nitrosomas og Nitrobacter for å komme fortere i gang med nitrifikasjonen. Men dette er ikke det som eg mener her.
Flott hvis eg kan få noen reaksjoner av folk som bruker EM her i Norge. Og vær OBS at det kan også være i sammenheng med hushold og hage. Alt kan være interessant her.
igjen: spennende OG nyttig tema du tar opp her. Lett for å bli mye synsing og "dette fungerte i ene karet mitt så da må det være sånn" i akvariemiljøet dessverre, uten å kunne begrunne det.

Alltid positivt å være kritisk og snuse rundt!
Er EM noe man kansje burde bruke fra "børjan-av" i et rekekar da? Hvilke EM bruker du da? Hvor får man tak i dette? Er dette noe kansje "hvermannsen" egentig burde begynt å bruke? Opplevd noe negeativt som kan være relatert til EM?

Litt nyskjerrig på dette emne. :P
Nå er det over 1 år siden eg har begynt med å manipulere akvariets mikroflora. Det er ikke uten resultater og tid for en liten oppdatering av tråden min.
Skrevet tidligare at det med å tilføre bakteriene i akvariet er noe nytt men det stemmer ikke helt. Saltvannsakvarister bruker produkter med aktiviserte bakterier eller EM i akvariene sine. En del spennende produkter kommer fra firmaet "Microbe Lift". Noen av disse kan også brukes i ferskvannsakvarier. Eg har brukt Microbe Lift "Bloom & Grow" som inneholder bakterier men dette er egentlig meir ett produkt for plantevekst og ikke først og fremst ett bakterieprodukt.
Det finnes også en god del andre produkter og uten å gå for mye i detalj eller nevne produktnavn kan eg si med stor sikkerhet at å tilføre nyttige bakteriekulturer REGELMESSIG har en positiv effekt på akvariemiljøet generelt. Eg ser det hovedsaklig hos bierekene mine som har kommet seg veldig bra nå og dette gjelder alle stammene med bierekene som eg har i dag. Det er null dødelighet og god formering i akvariene med bierekene og det er lenge siden eg kunne sier det. Eg kan fôre rekene mye hardere og med meir protein hvis eg bruker bakterier uten at det kommer til skallskifteproblemer eller infeksjoner hos rekene og positiv effekt er bedre tilvekst. Det er også anbefalt å bruke bakteriene allerede fra dag 1 i innkjøringsfasen. Eg har observert mindre problemer med alger som tyder på at akvariemiljøet er raskere stabil.
Det som er evt. litt plagsomt er meir grønne støvalger i noen akvarier som eg bruker bakteriene. Her må eg fjerne algene alle 14 dager fra rutene hvis eg vil se rekene og ikke bare en grønn plate :o.

Egentlig regner eg ikke med at det er fortsatt fiskefolk som besøker denne tråden her. Men hvis det er den en eller andre har eg kanskje også en glad nyhet. Her og der har eg noen Cory eller Ottocinclus i akvariene mine. Eg har sett tidlig at Ottocincluser elsker tilføring av bakterier og i ett akvariet blir hunnene skikkelig runde. Eg har ikke fokus på fisk og i ett akvariet (325l) fullstappet med planter har eg ikke sett at formeringen hos Ottocinclus har kommet i gang allerede for mange veker siden. De største "yngel" er allerede 2,5 cm og det er iallfall 4 forskjellige størrelser. Vanskelig å si kor mange det er nå, eg har talt 11 stk samtidig en gang, oftest ser eg kun 2, 3 stk. Eg tror iallfall at tilsetning av bakterier i kombinasjon med masse støvalger kan vere en metode for Otto-oppdrett.

Tilbake til rekene. Nyhetene som har flyttet inn i akvariene mine i de siste vekene er en gjeng med Røde Tigerreker og en liten gruppe med Super Crystal Red "Koelner Linie". Super Crystal Red er meget spennende. De er selektert på rød og de hvite stripene er nesten borte. Fargen rød er skarpere og lysere enn hos vanlige Crystal Red eller Red Bee. I tillegg ser det ut som de blir større enn Red Bee. Genetisk sett er dette en meget interessant stamme fordi den er så forskjellig i utseende fra de andere bierekene som eg har sett.

Ellers er eg ferdig med årets foredragsrunde. Hadde foredrag i Liverpool som var årets highlight (aldri besøkt GB), utrolig spennende (kultur, folk, språk), slitsomt (språk, skottene :o), interessant (akvarister, oppdrettstekknik) og utrolig hyggelig (folk). Må takke Tom C i denne sammenheng. Det andre foredraget gikk til Drammen akvarieklubb for ei veke siden. Eg var litt ut av formen (influensa) denne dagen men likevel var det moro å treffe veldig interesserte og engasjerte akvarister av alle aldersgrupper i Drammen.
Nå er det på tide for å komme med nytt foredrag i 2014. Og det blir meir igjen om rekeoppdrett og mindre om planter. Kva det blir vil vises....
Michael Niesar
Egentlig regner eg ikke med at det er fortsatt fiskefolk som besøker denne tråden her.

Joda! Jeg følger alltid med på tråden din og innleggene dine Man plukker alltid opp noe interessant.

Hej Micha!
Kul med ett livstecken från dig. Jag har länge tänkt fråga vad det var för "bakterier" du tillsätter. Det finns ju några att välja på här, så du får gärna avslöja vilken produkt det mer precist handlar om.

Kul med Otto-yngel. Mina Ottoer dansade också runt en gång efter min ferie (efter två veckor med lite mat och inget vattenbyte, fick de mat och vattenbyte och satte igång), men sedan växte kampfisk-yngel upp. Kampfiskyngeln har nog ätit upp det mesta av möjliga ägg...

Jag ska försöka senare med Ottoer och är därför fortfarande intresserad.
Vi er nok flere som blir glade over å få varsel om nye lærerike innlegg i tråden, på tross av at det mest avanserte av reker i karene mine er kirsebærreker
Pål
Jeg leser også tråden
Lest gjennom den noen ganger før jeg begynte med reker selv
Mye å lære av erfarne folk !

Spesielt reker og maller jeg syns er spennende
Så morro med oppdrett på otto!
Du skriver så mye interessant, så selvfølgelig må jeg følge med her selv om jeg driver mest med fisk
Denne tråden er den som er blant de mest lærerike trådene for min del.
Reker er av stor interesse for meg, men fremdeles har jeg ikke helt knekt koden rundt oppdrett.
Så rekeprosjektet ligger på hylla intil videre.

Men som sagt kommer du med informasjon som kan hjelpe på alle sider av akvarieholdet.
Ja, det er ikke lett å få langsiktig suksess med bierekene. Det som er ofte tilfellet er at rekene trives og man har god formering over en meir eller mindre lang tidsperiode. Men etterhvert stoppe formeringen. Hvis man ikke flytte rekene da i ett nytt akvariet opplever man dødelighet og i verste tilfellet dør hele stammen.
Det som skjer etter min mening her er på mikrobiell nivå. Vannkvaliteten er såvidt i orden, men bakteriesammensetning i akvariet har forandret seg i tillegg at det er mindre oppvekst som har vore en viktig næringsgrunnlag for rekene. Og her kan og må man motvirke med gode bakterier og stoffer som støtter oppveksten i akvariet.
Som eg sa lenger oppe har eg en del produkter i testfasen og det er ser veldig lovende ut, men har ikke lyst for tiden å åpne "Pandoraboksen" Så det er rom for spekulasjoner...
Men vil gjerne si noe til Microbe Lift. Det som eg bruker er Microbe Lift Bloom & Grow, Bio Carbon. Noen venner bruker ML Special Blend og det ser ut som det ultmative bakterieprodukt iht. innkjøring. Det er en aktiv bakterieblanding og hjelper bl. a. mot BGA som mange sliter med. Men det er vel en ting som man med bør vite før man åpne en flaske med Special Blend. Dette stoffet lukter fy og hel... siden bakteriene er stabilisert med svøvel og da er lukten ekstrem og minnes om råtne egg eller verre.
Alle Microbe Lift produkter er etter min mening verdt å prøve og en del er absolutt innovative ift. det andre dri... som de store firmaer prøver å selge for altfor mye penger. Dessverre er det ikke så lett å kjøpe Microbe Lift i Norge. Eg har kjøpt det over www.aquaristic.net.
spennende med otto oppdrett. Du har ikke masse bilder av de?

Espen
Tilfeldig bekjentskap
© Håvard Støre Andresen
Reklame for plussmedlemskap