Micha sine zwerggarnelen (side 5)

Michael Niesar
[B]Fe skal IKKE være høgare enn 0,1 mg/l ![/B]


Eistimative Index anbefaler 0.2 - 0.5 mg/l

Denne linken så passe bra ut. Om man går på denne kalkulatoren (som ser ut til å krasje ofte) så står det fe 0.1 men om man trykker på forklaring så får står det også at Tom Barr anbefaler 0.2-0.5 mg/l
EI passer sikker bra for rene planteakvarier eller fiskeakvarier, men for akvarier med dvergreker vurderer eg anbefalte næringsverdiene (spesiel Fe) delvis for høge, uten at eg kan definere grensene nøyaktig. Her er det mykje uvitenhet ang. rekenes toleranse og eg har lite lyst å spille prøvekanin med dvergreker

Hvis eg skulle definere systemet som eg forholde meg til er det kanskje EI, ja, men på nederste nivået. Eg prøver å ha alle stoffer tilgjengelig hele tid, men IKKE på ett høgt nivå, en akkumulering skal helst ikke skje.

PPS (perpetual preservation system) er kanskje optimal for akvarier med reker fordi en stoffakkumulasjon er umulig hvis man kun tilsetter stoffene som blir forbrukt. Men PPS krever regelmessig oppfølging og hyppig måling av verdiene. Vanskelig med fleire akvarier som kombinerer rekeoppdrett og fine planter. De fungerer forskjellig og har meir eller mindre individuelle krav.
Michael Niesar
EI passer sikker bra for rene planteakvarier eller fiskeakvarier, men for akvarier med dvergreker vurderer eg anbefalte næringsverdiene (spesiel Fe) delvis for høge, uten at eg kan definere grensene nøyaktig. Her er det mykje uvitenhet ang. rekenes toleranse og eg har lite lyst å spille prøvekanin med dvergreker :-)


Godt poeng, men du snakket om planter og jern så jeg tenkte i farten ikke på rekene dine

Har du noen omtrentelige verdier du synes er bra for biereker? Jeg hadde de en stund (har vel en tre-fire igjen ennå) men jeg fikk aldri bestanden til å øke særlig. Litt synd, jeg syntes de var kjempefine og kunne godt tenkt meg ett kar med bare biereker, noen snegler og planter. Men det ble ikke så flott når jeg bare klarte å få max 15 stk i en 70 liter...

Når jeg googlet vannverdier og andre tips for hold av biereker så var det så stor variasjon at jeg visste ikke hva jeg skulle stole på. Noen hadde pH på 6.8 på det laveste, noen 6.0 andre 5.6 etc etc...
Helge
Godt poeng, men du snakket om planter og jern så jeg tenkte i farten ikke på rekene dine :-)

Jepp, det var jo egentlig utgangspunktet. Eg har alltid rekene i bakhodet mitt, så det var kanskje litt ut av sammenhenget. Men også uten tanker om rekene syns eg, at 0,2 - 0,5mg/l Fe er kanskje for høg. Eg vet, at noen har god erfaring med å følge EI-modellet, men følelsen sier at de kjører Fe ganske lav også. Og det har noe å gjære med algevekst, spesiell bartalger. Studerte litt i ett tysk forum og det var iallfall fire erfarene akvarister som kunne fortelle om sammenheng med bartalgevekst og høge Fe-verdier (over 0,1mg/l). Modellene som EI vurderer eg som ett veldig godt hjelp, men det ikke garanti for at de fungerer under alle forhold. Eg bruker de som en peikepinn og er på vei å utvikle min eigen metode

Helge
Har du noen omtrentelige verdier du synes er bra for biereker?

Etter min vurdering er bierekene mest vanskelig av alle dvergreketyper. Per i dag er det umulig å si korleis vannverdiene skal være for optimalt trivsel av biereker og man finner store variasjoner ang. GH,KH, pH osv. Korfor? Eg ser, at det eksisterer problemer med udefinert dødelighet, skallskifteproblemr eller yngeldødelighet under mange forskjellige forhold. Ofte blir det skyldes til dårlige vannparameter eller for lite vannskift. Men problemene fortsetter ofte når man forandrer pH, GH, KH eller man gjære hyppigare vannskift. Så det må være noe annet. Bierekene er særlig omfintlig mot bakterier og dette området er dessverre vanskelig å ha kontroll på. Men akkurat det er det mest problematiske tror eg. Og her er det en forandring i bakteriesammensetning som kan skade rekene meir enn en økning av bakterietettheten. Så det som er kanskje viktigast er en stabil bakteriemiljø i akvarier med biereker. Store akvarier, godt gjennomtenkt og lang innkjøring, regelmessig og ikke for store vannskift, bruk av løv, kongler og bark passer i teorien. Men også det at mange har gode erfaringer med pH under 7,0 passer her fordi mange bakteriearter trives ikke så godt i ett surt miljø. På andre siden hadde eg godt suksess med Røde Krystallreker og Red Bee i begynnelsen og da var pHen på rundt 7,5. Det fungerte iallfall for nesten tre år uten problemer og var sååå enkelt at eg kunne ikke skjønne at andere hadde så store problemer med Red Bee. Det gikk som en suse helt til eg har blandet inn en annen stamme Red Bee (og kanskje andere bakterier). Det tok knekken på 90% av Red Bee og CRS som eg hadde. Det skjedde ikke med engang, prosessen var langvarig og tokt over ett år, grusomt!

Bunnmiljøet eller sediment kan også har en nøkkelrolle i bierekehold-og oppdrett. Det er noen som driver uten og andre med spesiell sammenstning og bunnfilter kanskje. Masse forskjellig og ingen kan si kva er perfekt her. Eg kan bare si at ved problemer med dødelighet av yngel eller halvoksne biereker kan det være bunnen som skaper problemer.
Tilbake til spørsmålet ditt, Helge. Etter mine erfaringer og i farten ville eg definere optimale vannparameter for biereker sånn:
Temperatur: 22 - 24 grader
pH: 6,6 - 6,8
GH: 4 - 6
KH: 2 - 5
Konduktivitet: 100 - 200 µS/cm
PO4: under 0,5mg/l
NO3: under 15 mg/l
Fe: under 0,1 mg/l
CO2: under 25 mg/l
O2: over 90 % metning
NO2, Cu, Cl: 0,0

Og det er ingen garanti at verdiene er optimumet eller det vil fungere hvis man følger anbefalingene pga forklaringen foran :o

Vi vet altfor lite og vi tror vi har kontroll, men det er kun ønsketenking...
... og det er akkurat det som gjære bierekene så utrolig spennende... og grusomme.
Takk for godt og utfyllende svar. Jeg ser jeg har vært i grenseland på flere av parameterene her så det er godt mulig at en eller flere av de kan være grunnen til at jeg ikke fikk de til. I tilleg så kan det jo være en ennå ukjent årsak...

Spennende med reker, men jeg tror jeg tar en pause nå. Jeg beholder kirsebær og Neocaridina sp., de får jeg til!

Men jeg skal prøve biereker igjen, bare ikke nå!

Serveren tar ikke bildene mine av de nye rekene fra Peru.

Sorry,Jørn
Det var synd, Jørn! Har du ingen "datanerd" i familien som kan fikse problemet?
Er ikke flink å oppdatere tråden for tida. Litt opptatt med å optimalisere næringsstoffnivåene i plantekarene. Fortsatt litt problemer med tråd-og skjeggalger. I tillegg kunne plantevekst litt bedre.

Den tråden vil eg anbefale ang. NPK, Mg og Ca.

http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/fertilizing/41779-how-balance-npk-ca-mg-micros.html
Fantastisk blogg, Michael

Det er alltid spennende å høre om dine reke- og akvarieprosjekter! Jeg "visste" at det bare var et spørsmål om tid før du ville begynne med Sulawesi-reker!! Også kjekt å høre at du har planer om å skaffe King Kong- og Blue Bolt-reker, siden jeg kommer til å trenge en kilde i nærheten

Når det gjelder hold av reker i plantekar har jeg aldri hatt problemer med kirsebærreker og Neocaridina palmata - uavhengig av gjødselsregime og CO2-tilførsel. N. palmata har siden våren 2003 vært utsatt for en rekke "eksperimenter" i mine akvarier, uten at jeg noen gang har merket økt dødelighet. Men når det gjelder krystallreker og Red Bee opplever jeg, som så mange andre, "mystisk" massedød i ny og ne Selv om jeg ikke kan koble denne dødeligheten til tilførsel av plantenæringsstoffer, nøyer jeg meg med ca. halv dose i disse karene - og plantene får klare seg uten ekstra CO2!

Om jern og andre metaller fra gjødselprodukter utgjør noen særlig risiko for dvergreker er jeg litt usikker på, siden metallene som regel er bundet opp i chelater. Da tror jeg heller chelatene i seg selv kan være problematiske, fordi de også binder kalsiumioner (Ca2+). Jeg har selv brukt EDTA (som er et ganske vanlig chelat i plantegjødsler) for å mykgjøre/dekalsifisere fiskeskjelett før snitting til mikroskopi. Men det er ikke sikkert at mengdene som normalt tilføres i planteakvarier utgjør noen reell trussel mot kalsiumbalansen hos rekene ...

Ellers har jeg hatt de mest standhaftige algeproblemene i akvarier med tettpakket bunnlag, dvs. liten kornstørrelse på grusen/sanden. Muligens har anoksiske forhold i bunnlaget ført til at utfelt, treverdig jern (Fe3+) har blitt redusert til toverdig (Fe2+) som er løselig i vannsøylen og lett tilgjengelig for algene ... Jeg er for tiden mye mer plaget av pestsnegler enn alger, men disse problemene er vel kanskje omvendt proporsjonale

Vær tålmodig med L66-ene dine! Selv kjøpte jeg to hunner i 2003 og fikk tak i en hann i 2004, men først i år har det dukket opp yngel fra disse!!

Hilsen Per Gunnar

PS: Jeg håper jeg får komme og inspisere det nye akvarierommet ditt en gang utpå nyåret
Lenge siden siste oppdatering her nå, Michael! La oss få litt reke-nyheter! (og bilder)
Statusrapport 08.06.10
Eg har ikkje glømt tråden min, men er ikkje særlig flink med å oppdatere. Det er i det vesentlige to grunner som gjære det vanskelig med å skrive noe her og det er ett dilemma.

1. Når eg bruker tiden min for akvariehobbyen er det mest praktiske ting i eller rundt akvariene mine

2. Siden eg bruker meir tid med praktiske ting har det skjedd så mye at eg vet rett og slett ikke kor eg skulle ta opp tråden min igjen.

Men, nå for to minutter siden var det en observasjon som eg må skrive ned her, men fra begynnelsen...

Caridina spinata (Goldflake shrimp, Yellow Cheek Shrimp, Goldpunktgarnele): Ett stort mål for meg i 2010 var hold og oppdrett av Sulawesi-rekeart Nr. 2 og dette skulle være C. spinata. Men det var vanskelig å finne noen som hadde de for salg og her prioritere eg absolutt egen oppdrett siden eg er svært usikker på VF og kor bærekraftig dette er nede i Indonesia...
Så eg fant en nettforhandler i Tyskland som kunne få oppdretts-spinata. Jojo etter eg forbestillte 50 stk og en "omvei" i Tyskland fra knapt 600 km hadde han 15 stk igjen. Resten var solgt og praktikanten var veldig stolt når han kunne fortelle sjefen at han solgte over 70 stk til en kunde. Men sjefen var pottesur fordi han viste eg var på vei og er minst like sur. Ok, men det verste var, at eg er nesten sikker, at rekene eg fikk, nemlig disse 15 stk er VF. Og VF er ikke sååå vanskelig å få men de kan være veldig ustabil i akvariet pga transportstress. 15 stk er egentlig en bra start hvis man kan få de "netto" inn i akvariet, men her reduserte seg antallet til 9 stk pga reisen. Likevel er det heatpack som er tingen for å transportere Sulawesi reker. Flaskene var pga dårlig erfaring med Kardinalreker helt uaktuelt denne gangen og er desidert deen dårligare alternativen.
Så var det altså 9 stk C.spinata som fikk ett 128l akvariet for seg sjølv (betyr ingen andere reker, men sandsnegler og Sulawesi-snegler) den 08.05.10. Akvariet var innkjørt siden den 03.04.10. Temp. 30 grader, pH 7,8 helt identisk til vannmiljøet hos Kardinalrekene mine. Og disse 9 stk C. spinata lever fortsatt per i dag som eg er veldig glad for men det beste er at eg har sett den første Hunn som bærer eggene i dag! Hehe, dette er virkelig helt topp. Nå blir det sannsynlighvis en tålmodighetsprøve igjen. Husker godt kor spennende dette var hos Kardinalene men nå er det på spissen igjen... dette blir spennende! Kryss fingrene folkens, at vi kan også etablere denne arten for Norges akvarietmiljø. Bildene har eg ingen og det blir mest sannsynlig ingen heller. C. spinata blir veldig stresset når det er bevegelser i rommet og de gjømer seg med engang. Det var ikke helt så ekstremt med Kardinalrekene. Men det er typisk oppførsel for fjellrekene fra Sulawesi og det blir bedre hvis det blir fleire reker i akvariet.

Kva ellers skjedde her i Sula på akvariefronten?
530l stuekaret: Ferdig innreddet siden påske og kjører fortsatt inn for rekene (Red Bee). Karet er befolket med Endlers for tiden som formerer seg helt forferdelig og det blir en slit å få de ut igjen :o I tillegg var det en skikkelig algeoppblomstring i karet, meir nøyaktig var det trådalgene (slektene Spirogyra og Cladophora) som er ikke uvanlig hos meg. Var sikker at de forsvinner automatisk med stabil gjødsling og hyppig vannskift med manuell fjerning av algene eller mørkeleggingsperiode, men da tenkte eg feil. Formering av algene var ikke explosionsmessig men nok for å hemme plantene. I tillegg var det for mye jobbing med vannskift hver dag og for fire dager har eg tatt beslutningen å drepe algene med Easy Carbo. Har skrivet her eller på NA tidligare om middelet som er egentlig ment som plantegjødsel (flytende CO2), men dette er sekundær. Hovedingrediens er mest sannsynleg Glutaraldehyd som virker veldig bra mot alger (spesiell Rødalger som penselager, mindre bra mot trådalger) i lave konsentrasjoner. I høge konsentrasjoner virker dette stoffet ganske effektiv for å drepe alt levende . Derfor er det varsling fra produsenten å ikke overdosere. Så eg var med 3x høgare dosering på grensen men måtte starte høgt fordi eg visste at trådalgene var nesten immun hvis man øker sakte. Etter fire dager er 99,9% av alle trådalgene død eller bort (oppspist fra Endlers og sneglene) Hehe, dette var altså en suksess. Håper de kommer ikke tilbake, når eg slutter med middelet. Skal bruke det ca. 1 veke til.

Red Bee krisen er over: Ingen dødelighet lenger og brukbar formering. Grunner for at krisen er over er sikker fleire. Noen av de:
- Mindre vannskift
- Alltid Catappa løv i karene
- Økte Jodinnhold i vannsøyla
- Regelmessig foring med spinat (den fra frysedisken)
- Montmorillonit

Blå Tigerreker: Ikke helt så bra lenger. Var en periode med dårlig formering, kanskje litt lav temp. Nå er det bedre igjen iallfall i det ene karet (220l hjørneakvariet). Det skjedde ett uhell i ett annet akvariet med utsorterte mørkeblå individer. En permanent CO2 måler som henger i akvariet med sugekopp har løst seg med resultatet at indikatorfargestoff har kommet ut i akvariet. Rekene reagerte med stor dødelighet og det er ca. 20 av 100 stk igjen. Her har eg egentlig forventet massedødelighet pga forgiftning, men det var ikke sånt. Hver dag 1 til 3 stk. Skjønnte ikke årsaken i begynnelsen og tenkte ikke på indikatoruhell. Så feilen min var at eg har ikke gjennomført store vannskift rett etter uhell har skjedd. Såvidt er det vel min feil Her er det forresten også sånn, at fiskene reagerer ikke særlig på sånne ting. Når eg hadde Diskus tidligare har det skjedd regelmessig pga dårlige sugekopp, men hadde ingen negative konsekvenser.

Svarte Tigerreker OE: Veldig god formering siden mars i to akvarier. Det må være mellom 100 og 200 stk og de kommer for salg i juli. Disse er sikker de råeste tigerreker som finnes og er like robust som Blå Tigerreker.

Svarte Tigerreker (Quante stamm): Har reddet den fra utrydding. Det var 8 stk voksne i ett kar igjen etter "høstdødeligheten" som er i oppbyggingsfasen igjen. 15 yngel og 6 Hunner med egg. Men neste høst kommer jo med sikkerhet og da begynner kampen på nytt. Skjønner ikke dette. I ett annet akvariet var det 5 stk Svarte Tigerreker som eg har krysset med Blå Tigerreker. F1 ser ut som vanlige Tigerreker med litt blå i hodetregion. Men F2 blir spennende. Håper de splitter seg opp da og eg får svarte individer som er litt meir robust ang. genetikken.

Svarte Tigerreker OE x Red Bee: Etter en kjedelig F1 har det blitt spennende med F2. De som er mest spesiell er helt svarte med hvit hale, helt røde med nesten dekket farge og røde med mange hvite striper. Må sjå hvis eg har plass for å sortere de vidare.

Akvarierommet status generell: 2 x 325l, 3 x 128l, 6 x 75l, 1 x 63l. Rommet er liten men plass for fleire kar

Ellers i huset: 1 x 530l, 1 x 220l, 3 x 63l, 3 x 75l, 1 x 50l. Ikke bra med akvarier i mange rom. Det må flyttes fleire i akvarierommet.Da blir vedlikehold av karene enklere.

Ikkje noe nytt ellers

Beklager skrivefeil som alltid.


Dette var bra lesestoff. Eg er førstemann å kjøpe goldflake av deg når de er tilsalgs. :P


Snakkes
Eg er ikke veldig flink med å ta bilder av akvariene mine og beboere. Derfor må eg invitere andere som tar bilder. I går hadde vi gleden å ha Jørn K. med Bente på besøket. Her er er noen bilder Jørn har tatt. Takk for besøket og velkommen igjen på "Norges utkant".
[External Image]
[External Image]
[External Image]
Fleire bilder
[External Image]
[External Image]
Siste bilde for i dag.
[External Image]
må nok vera med vidare i denne tråden.kanon spennande..
du har masse flotte kar og reker Michael..
gleder meg til å følge med videre her..
Takk for fine ord, thomsen. Som eg skreiv for en knapp månad siden har eg sett tydelige forbedringer i stuekaret mitt. Algene er nesten vekke og plantene gir full gas Fullgjødsling med alt som eg har, det er bare helt utrolig kor mye karet kan forbruke, spesiell NO3 er rask i mangel, så her må eg tilføre KNO3. Resultatet er litt for høg Kaliumnivå med ca. 20 mg/l. Derfor er det litt grønnbelegg på røttene (grønne punktalger). Her er noen bilder fra akvariet.

[External Image]
[External Image]
[External Image]
Flott akvarium.

Lest gjennom hele tråden nå, mye spennende lesing. Skal følge med videre her.
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap