Gravid platy?

Jeg er ganske nybegynner på akvariefisk. Men har googla mye og lest mye om artene mine.  Men det beste er jo så klart å få svar fra erfarne folk.
Jeg ser den svarte flekken som det heter at dem får når dem er gravid. Og hun begynner å bli litt smårund. Men ser også noen svarte flekker på ryggen...  Så er hun gravid eller ei monn tro?
Det skal også sies at det mest sansynlig at er barnefaren som er i bakgrunnen. Og han har forandret totalt adferd de siste dagene. Han "jager" alle bort fra sin "kone"... Er dette en normal adferd? 😊
Plussmedlem
Hei, Evy.

Det kan se ut som hun bærer yngel ja, men det er i så fall ennå en liten stund før det blir noen babyfisk av det. Hun vil nok bli ganske mye rundere før det skjer.
De svarte flekkene på ryggen er vanlig pigmentering, og ingen indikasjon på hvorvidt hun er gravid eller ei.
Den mørke flekken mellom buk- og gattfinnen er egentlig ikke en fullgod pekepinn på hvorvidt hun er med yngel, men er en sikker indikator på kjønn da bare hunner har denne.

Og ja, det er ikke uvanlig at litt "gira" mannfolk blir eiesyke.
Viktor, takk for svar! 😊
Hvis det viser seg etterhvert at hun faktisk er med yngel... Er det best med fødekar eller flytene planter? (I håp om at flest mulig skal vokse opp). Og ikke minst, best for mor 😊
Plussmedlem
Bare hyggelig.

Jeg synes det er best å innrede akvariet med masse skjulesteder og da er flytende planter en kjempegod løsning. 
Alle vil ikke bli voksne fisk uansett, det er livets realitet også i akvariet vårt. Men med planter gir du dem både gjemmesteder og renere vann, og dermed gode muligheter for å vokse opp. 
Med platy så trenger du egentlig ikke å gjøre stort mer. 
Alt annet vi foretar oss vil kunne stresse de voksne fiskene (inkl. mor) og da kan de i verste fall finne på å spise eget yngel. 

Fødekar (hvis vi her snakker om de små gjennomsiktige plastboksene tiltenkt å flyte i vannet) er etter min mening unødvendig utstyr, spesielt mtp platytyngel. De er store og selvstendige allerede ved fødsel. Og å bli flyttet i et slikt vil kunne utløse stressreaksjoner hos mor. Enten ved å utsette fødsel (levendefødende fisker kan styre dette til en viss grad) eller spise yngelen sin. 

Mine råd er:
Skaff deg planter du kan bruke som skjulesteder. De aller fleste akvarieplanter kan faktisk brukes flytende, så her har man stort utvalg å ta av. Enten ordentlige flyteplanter som f.eks. gulrotgress, epifyttplanter som javabregner, eller stengeplanter som guppygress eller h.polysperma
Alle disse plantene, gitt at de er store nok, vil gi godt skjul til yngel. De vokser også fort (bortsett fra epifyttplantene) og bidrar samtidig til å holde vannkvaliteten bra, noe som er særdeles viktig om man ønsker oppvekst av yngel. 
Om det økonomisk skulle bli krevende å fa tak på nok planter, går det an å bruke kunstige materialer som skjul. En yngelmopp av akrylgarn er billig og enkel å lage. (Det går an å bruke naturgarn også, men naturlige materialer råtner etter en tid så de har begrenset levetid, og de må være fargeekte!!) Bare ikke lag den så tett at yngelen ikke greier å svømme inn i mellom garntrådene. 

Gi de voksne fiskene god og variert kost, være seg flak av høy kvalitet, pellets og granulater, frossent eller levende fór. Yngelen vil ikke ha stort behov for noen tilleggsføde, men om du bruker tørrfór, så kan du knuse det litt slik at det blir lettere for de små munnene å spise. Vær forsiktig å ikke overfóre. Yngelen krever ikke voldsomme mengder mat og alt som ikke blir spist, blir det avfall av. Dårlig vannkvalitet er en langt større dødsårsak enn for lite mat er. 
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap