Larvik akvarieklubb arrangerer storauksjon søndag 9 oktober

Søndag 9 oktober så braker det løs med nok en storauksjon i Larvik.
Sted: Larvik Akvarieklubbs lokalet, Gunnar Reiss Andersensgate 3, Larvik. Lokalet åpner 1000.
Vi oppfordrer alle til å levere sine objekter i god tid før kl 12.00, da objekter som blir innlevert etter dette, først kan bli registrert ved kommende pause.
Selgernummer fås ved å sende e-post til post@larvikakvarieklubb.no, eller når du kommer på auksjons stedet. Ta med navn, adresse samt telefonnummer, og si gjerne i fra om det er noe spesielt du skal ta med. Da mange kommer til å betale med Vipps må vi ha et konto nummer vi kan sende deg penger til deg etter auksjonen.
Alle blir bedt om å sette seg inn i auksjons reglene, og som selger er det ditt ansvar å kjenne til disse.
Kun fisk, skalldyr, snegler og planter på auksjonen!
* Alle objekter skal merkes med hva som selges og selgernummer.
* Fisker skal tydelig merkes med hvilken art det er og evt. kjønn.
* Objekter som er dårlig merket vil i verste fall ikke bli solgt, evt. bli solgt helt på slutten av auksjonen.
* Fisk som skal selges bør være minst 3 måneder
* Pakk fisk forsvarlig, minst 2/3 med luft i posen. Det er en fordel og ikke mate fiskene døgnet før pakking, grunnet forurensning i posen. Fór og mye avføring i posen er skadelig for fiskene.
* Antall fisk i posen, bør stå i forhold til fiskens sosiale adferd (stim, gruppe, par etc.).
* Planteposer bør være velfylte.
* Om man trenger nye poser, evt fisk må pakkes om så vil dette koste kr. 5,-/pose.
* Auksjonsansvarlige har rett til å slå sammen flere poser dersom innhold og størrelse tilsier det.
' Mindstebud 50,-
* Auksjonsansvalig har rett til å avstå fra å selge objekter
* Det beregnes 20% i provisjon. Dette tilfaller Larvik akvarieklubb
*Maks 35 objekter pr selger.
Det vil bli videoframvisning av objektene på storskjerm, pakk derfor fisk og planter i poser som det kan filmes i. Om man kommer med poser det ikke er mulig å se inn i, så vil vi pakke om fisken for kr 5,-.
Det vil være pauser hver time, dvs. 45 minutter auksjon/15 minutter pause.
I pausene vil det være mulig å kjøpe brus, pølser, kaker etc. i kantina og man kan også kjøpe lodd.
Alle er velkomne, om du er medlem av en akvarieklubb eller ikke
Jeg tar ihvertfall med noen Apistogramma.
Antakelig disse:

Apistogramma cf. alacrina (Orteguaza) A 107 (Viltfanget!) 
Het tidligere A. sp. "Rotpunkt" (Orteguaza).

[External Image]
Den er fra Río Orteguaza vassdraget i Colombia, og har A-nummer 107.
Jeg har en profil på arten her: LINK
og på "naboen", samme art og variant men fanget i en annen bekk i samme vassdraget: LINK


Apistogramma sp. "D48" (A. sp. aff. inornata)

[External Image]
Denne småvokste arten er fra Río Guaviare vassdraget i Colombia. Vi oppdaget denne nye arten i 2017, klarte ikke å få med noen hjem den gangen, men det lykkes i 2019.
Flere bilder og info i blog-innlegget mitt her: LINK


Apistogramma sp. "D50" (A. sp. "Alto Vaupes II") (Viltfanget!) 

[External Image]
Denne oppdaget vi langt opp i kildene til Río Vaupés, Colombia, i 2017, og det var da første gangen denne nye arten var funnet.  
Dette er en av de 5-6 Apistogramma som kan opptre som munnrugere. De kalles fakultative munnrugere, siden de "ruger" larvene i munnen i noen settinger, og i andre tilfeller tar de vare på yngelen uten å munnruge.
Jeg har en profil på arten her: LINK


Apistogramma sp. "D62"

[External Image]
Denne ble funnet i 2020 av en lokal fangstmann som var ute for å fange kardinaltetra, i Río Vichada vassdraget, Colombia. 
Vi var så heldige å bli tilbudt noen av ham, og fant ut at dette var en helt ny art, tilsynelatende beslektet med A. macmasteri.
Jeg har en profil på arten her: LINK


Apistogramma cf. alacrina (Caquetá) 3

[External Image]
Vi har funnet flere noe forskjellige varianter av Apistogramma cf. alacrina i det enorme Río Caquetá vassdraget. Denne har vi kalt variant nr. 3.
Jeg har en profil på arten her: LINK


Apistogramma cf. personata (Caquetá/Japurá)  (Vilfangst eller F1, jeg får se hva jeg får i håven!)

[External Image]
[External Image]
[External Image]
Denne er forskjellig fra alle de andre lokasjonene av A. cf. personata vi har funnet. Sees først og fremst på tendensen til mørkere farger.
Den er så ettertraktet at vi ikke vil opplyse mer presist om fangsstedet.  


Apistogramma cf. sp. "Segelflossen"

[External Image]
Den første A. sp. «Segelflossen» ble antakelig eksportert fra Venezuela allerede i 1977, og omtalt av SCHMETTKAMP (1978a, 1979) . 
En annen variant av denne er senere funnet i Colombia ved Puerto Carreño, ved Orinoco.
Denne, fra Río Muco, Colombia, er funnet så langt fra de andre at det er usikkert om det er samme art, og den får derfor en «cf.» i navnet.


Apistogramma sp. "D45"

[External Image]
Denne fant vi i 2017, i en tilførselsbekk til den Colombianske Rio Negro.
Flere bilder og info i det øverste blog-innlegget mitt her: LINK


Jeg tar også med en gjeng små ungfisk av en tetra: Axelrodia riesei.

[External Image]
Når de voksne er knøttsmå, ofte bare 2,5 - 3 cm, sier det seg selv at ungfiskene er enda mindre!
Fantastiske skapninger!

Jeg gjør oppmerksom på at alle mine fisker går i surt, torvfiltrert vann her hos meg. De kan leve i kranvann, så lenge det er veldig bløtt, og pH ikke overstiger 7 i karet. Men de trenger en langsom tilvenning hvis de skal tilvennes en slik type vann, bruk gjerne minst en time på sakte utbytting av vannet.

Det er vel flere som tar med noe, eller?
Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang