Fiskebasen: diskusjonstråd

Jeg vet ikke om det allerede fins en slik tråd, men det er kanskje ikke så farlig om jeg oppretter en ny... Det er en del ting jeg kommer på mens jeg jobber med fiskeprofiler. I dag har jeg jobbet litt med et par profiler innenfor slekten Dermogenys. I den forbindelse har jeg tenkt på følgende:

Valg av familie: Her er det en liste å velge fra. Nå er det jo mye som skjer på den fronten hele tida, og det hadde vært fint å kunne velge nye familier (relativt oppdatert i Fishbase, trur eg). F.eks. så kan man for Dermogenys bare velge familien Hemiramphidae, men denne slekten m.fl. er, etter det jeg forstår, nå flyttet til familen Zenarchopteridae, som ikke ligger i lista. Er det et triks her jeg ikke vet om, eller må det kodes inn fra skrætsj?

Kilder: Beskrivelsen av artene har overskrifter man kan klikke på for å lese informasjonen. Det hadde vært fint med en overskrift "Kilder/litteratur" nederst, der man kan legge inn kildene (publikasjoner, nettsider) man har brukt til å lage beskrivelsen, og andre mer spesialiserte artikler som omhandler arten.

Vannverdier: Her har vi pH, GH osv., men jeg savner å kunne legge inn salinitet (alt. spesifikk gravitasjon).

Stimfisk eller ikke: Kunne vi utvidet denne med også "gruppe"? Noen fisk trives best i grupper, mens stim blir litt i overkant, hvis noen skjønner hva jeg mener. Per nå svarer man bare ja eller nei på om den bør leve i gruppe. Velger man gruppe da, vil det i profilen stå at det er en stimfisk. Noen arter stimer som yngel, men trives best i mindre grupper som voksne, og da blir det kanskje litt feil at det står "stimfisk"? Dette er bare pirk, men nå spiller jeg bare inn ting jeg tenker på.

Akvarievenner: Jeg ville droppet hele denne greia, den gir bare folk forslag til dårlige fiskekombinasjoner. Jeg vet at lista inneholder det medlemmer har lagt inn at de har i samme akvarium. Men jeg har sett nok av eksempler på at folk da tror at akvarievenner = gode kombinasjoner, selv der det helt klart ikke er det. Se f.eks. på [i]D. pusilla[/i] sine venner:  av de som ligger der, er det egentlig bare guppy som passer noenlunde sammen med den.

I tillegg har jeg tidligere nevnt i en annen tråd at det ikke lenger går an å filtrere avansert søk på akvariestørrelse og fiskestørrelse. Det syns jeg hadde vært fint å få tilbake. Særlig fiskestørrelse er nyttig for å avgrense søk.
Akvarievenner: Helt enig i at "Andre har fisken sammen med" må fjernes så fort som mulig. Det mest alvorlige er jo det du peker på, at folk tror dette er en anbefalt kombinasjon, men nesten alle data om hvilke fisker medlemmer har i sine akvarier er jo basert på 5-10-15 år gamle opplysninger! Det er garantert ikke mange av disse akvariene som eksisterer lenger med de fiskene som var i dem den gangen. Og det vises jo flere grusomme kombinasjoner her.

Vannverdier: Det har blitt mer vanlig nå å oppgi vannets konduktivitet, så det er også en relevant verdi å vurdere å legge til. 

Stimfisk eller ikke:  Helt enig med deg her. Vi skulle hatt den samme mulighet for å skille mellom gruppe- og stimfisk som engelsktalende har. Fra https://www.aqueon.com/articles/schooling-fish:  Shoaling vs schooling fish:
Both terms describe fish behavior, but they are technically two different things. Fish that socialize or hang out in loose groups in the same place are said to be shoaling. They can be different species or all the same. Schooling is when they all move together in the same direction, at the same speed, at the same time.

(Begge begrepene beskriver fiskens oppførsel, men de er teknisk sett to forskjellige ting. Fisk som sosialiserer seg eller henger i løse grupper på samme sted omfattes av begrepet "Schoaling". De kan være forskjellige arter eller alle like. "Schooling" brukes når de alle beveger seg sammen i samme retning, med samme hastighet, samtidig.)
Et eksempel er jo artene i slekten Nannostomus, de er "gruppefisk", men de stimer ikke slik begrepet "Schooling" beskriver (om de ikke blir ekstremt skremt).
Og; når det først oppgis noe, bør det være riktig. At for eksempel Apistogramma steindachneri oppgis å være stimfisk kan være en feil som får alvorlige følger... 

Vanskelighetsgrad: Hvilke data ligger til grunn for plasseringen på barometeret? 
Når det som vises så tydelig er helt feil, blir inntrykket tilfeldig/useriøst og unyttig. Et eksempel er at Apistogramma viejita=ganske vanskelig mens Apistogramma diplotaenia=middels. Hadde vurderingen vært omvendt, hadde det ihvertfall vært i nærheten av virkeligheten....

Vanlig/Middels/Sjelden: Igjen: Hvilke data ligger til grunn for denne vurderingen? 
Det er etter min mening bedre med "Ikke tilstrekkelig data for å vurdere" enn å gi villedende eller uriktige opplysninger.
Eksempel: Hverken Apistogramma rubrolineata eller Apistogramma sp. "Oregon" finnes antakelig i Norge i dag, de tilbys heller ikke på noen av fiskelistene til de vanligste leverandørene. Om det skulle finnes noen, er det vel en eller to som har arten. Når det da står at de = "vanlig", trekker denne opplysningen helhetsinntrykket ned mot det useriøse, i stedet for å være til hjelp.
 
Akvariesjikt: Jeg kjenner ikke til en eneste art som uansett forhold i akvariet oppholder seg kun i et av de mulige oppgitte sjiktene. Så sjansen for at man vil kunne oppleve at egne fisker ikke gjør som det står på AF, er stor Og hva tenker man om AF da?
Det finnes mye rare opplysninger om dette i databasen, f.eks står det at Apistogramma mendezi kun oppholder seg i akvariets midtre del, ikke nær bunnen som den for det meste gjør. (Men plasser en stor, feit revirhevdende Ancistrus sp. i karet dens, og den vil antakelig oppholde seg øverst i karet rett under vannoverflaten, i et mørkt hjørne av akvariet, det meste av tiden).

Maks størrelse på fisken: Det opplyses ikke om de oppgitte målene er SL (Standard Lengde = kroppens lengde uten halefinnen, et mål som brukes i alle vitenskapelige beskrivelser), eller TL (Total Lengde = kroppens lengde medregnet halefinnen).
Jeg mistenker at de oppgitte mål i databasen er en blanding av SL og TL. Hvordan skal man ellers kunne forklare at den lille Apistogramma borellii opgis å kunne bli 6,5 cm, mens den større Apistogramma bitaeniata oppgis å maksimalt kunne bli 4,5 cm lang?

Fòr og fòring: Om arten er Omnivore (altetende) eller Carnivore (kjøttetende) virker tilfeldig valgt på flere av de artene jeg har vært innom, og da har ikke opplysningene noen verdi.

Gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken oppgis for noen av artene. Hvor seriøst skal man ta slike opplysninger, når det for eksempel opplyses at gjennomsnittlig størrelse på akvarier med Apistogramma bitaeniata er 1288 liter!
 
Lokasjon: Her er det mye mangler og feil:
Noen eksempler: Lokasjon Amazonas øvre på Apistogramma bitaeniata viser feil område for denne fisken.
https://akvaforum.no/lex/location/?id=1001%20S%C3%B8-Amerika: "denne flotte oversikta...." sender meg bare til cichlid-forum.com/forums/.
Nannostomus beckfordi oppgis å også finnes i Mellom-Amerika. Finnes den der må den i tilfellet være tatt med dit av noen.

Jeg vet av egen erfaring at fiskeprofiler og databaser må oppdateres, forbedres, og vedlikeholdes hele tiden, om de ikke skal bli uaktuelle eller så fulle av utgåtte fakta at det er bedre å ikke bruke dem (Jeg vedlikeholder selv en egen hjemmeside med mye fiskedata). 
Hvis du (Kuledrøm) har tatt på deg oppgaven med å få orden på og aktualisere fiskedatabasen her på AF, har du min fulle beundring og sympati. Lykke til!
 
Mange og veldig gode innspill fra deg, helt supert! Og enig i alle momentene du kommer med.

De åpenbare feilene du peker på som er mulige å korrigere i dagens struktur, er noe som du selv (og alle medlemmer) kan endre på - hvis man orker! Noe jeg tror at de fleste ikke orker fordi det føles uoverkommelig og kanskje også helt bortkastet. Jeg har tenkt tanken selv også - skal jeg VIRKELIG gidde dette her?? Men jeg vet at fiskebasen brukes flittig fortsatt, selv om de fleste som bruker den aldri/sjelden bruker Akvaforum til noe annet. I all min naivitet og optimisme har jeg tenkt at litt innsats er bedre enn ingen innsats... Så jeg takker for lykkeønskninger og sympati, det trengs, haha! Men jeg har altså ikke tatt på meg å oppdatere hele fiskebasen. DET ville vært en fulltidsjobb i mange år framover... Ikke har jeg kompetanse nok heller. Det beste jeg kan gjøre, er å ta for meg utvalgte slekter som jeg selv er interessert i, og prøve å forbedre akkurat disse - i den grad jeg kan, og innenfor nåværende struktur. Perfekt blir det ikke, men jeg håper det blir bittelitt bedre enn det var, i det minste. Strukturendringer er det nok bare Admin som kan gjøre. 

Jeg hadde ønsket meg en slags arbeidsgruppe her, med kompetente folk som deg, så vi kunne vært flere som jobbet sammen om dette, men det er vel bare å se langt etter noe sånt... Så da er vel det nest beste at folk dumper sine frustrasjoner i diskusjonstråden, så kan vi prøve å ta grep på de konkrete sakene som kommer opp. Nettsiden din har jeg vært inne på før, den er veldig fin. Nettopp sånne sider er utrolig verdifulle når man skal oppdatere fiskeprofiler.

Edit: Har endret det du har pekt som kan endres for de Apistogramma-artene du har nevnt. En dråpe i havet, men dog...  
Tar sjansen å spør her, siden melding til admin ikke har gitt svar. Forsøker å laste opp bilde i fiskeprofiler i basen, men får bare denne feilmeldingen. Hvorfor det?
Noen som vet?
[External Image]
Jeg har ikke noe svar, dessverre. Jeg har vært borti samme/tilsvarende problem. F.eks. får jeg ikke til å fjerne bilder som jeg vet viser feil art i en av kulefiskprofilene. :-/

Edit: Forresten: Kan du poste bildet og si i hvilken profil det skal ligge? Jeg vil gjerne prøve å laste det opp selv, mulig jeg som fiske-admin kan få til det, ihvertfall (men tviler, siden jeg ikke får slettet bilder).
Skulle inn å sjekke, så jeg fikk navnet på "Avocado-kulefisken" modestus riktig. 
Å der er jo bildet kommet på plass. 
😲🤣🤷🏼

[External Image]
Men så bra! Da kan det vel hende at den feilmeldingen egentlig betydde at bildet ble sendt inn og måtte godkjennes av en moderator eller Admin. Enda en ting som hikker litt, tydeligvis, hehe... Nydelig fisk!! Har du såpass kunnskap om den at du kunne tenke deg å skrive litt mer utfyllende om den i profilen (hvis det ser ut som det trengs)? Jeg har skrevet genus-beskrivelsen for en stund siden, men kjenner ellers ikke de spesifikke Auriglobus-artenes behov noe særlig. Jeg vet ikke hvem som har skrevet resten av beskrivelsen.
Er du som har skrevet or rettet litt på genus ja. Tenkte nesten det. Meget bra! 👍
Jeg skal se om der er noe jeg tenker bør legges til eller endres. 😊
Tilfeldig bekjentskap
© Andreas Bjørvik
Reklame for plussmedlemskap