Nordiska Ciklidsällskapet

Nordiska Ciklidsällskapet er en av verdens eldste spesialforeninger for ciklidehobbyen. NCS utgir også Ciklidbladet 4 ganger i året. Ciklidbladet er et innholdsrikt medlemsblad med svært gode artikler ledsaget av flotte fotografier.

Hjemmeside: www.ciklid.se
E-post medlem@ciklid.se

Arrangement

Tilfeldig bekjentskap
© Rita Aspevik
Reklame for plussmedlemskap