Storauksjon i Larvik

Arrangør
Start-tid 14.04.24 kl 12:00
Slutt-tid 14.04.24 kl 18:00

Søndag 14. April 2024 Kl. 12:00 arrangeres nok en storauksjon i Larvik.
Sted: Larvik Akvarieklubbs lokale, Gunnar Reiss Andersensgate 3, Larvik. Lokalet åpner kl. 10:00.

Vi oppfordrer alle til å levere sine objekter i god tid før kl 12:00, da objekter som blir innlevert etter dette, først kan bli registrert ved kommende pause.

Selgernummer fås ved å sende epost til post@larvikakvarieklubb.no, eller når du kommer på auksjonsstedet. Ta med navn, adresse samt telefonnummer, og si gjerne i fra om det er noe spesielt du skal ta med. Da mange kommer til å betale med Vipps må vi ha et kontonummer vi kan sende deg penger til etter auksjonen.

Alle bes om å sette seg inn i auksjonsreglene, og som selger er det ditt ansvar å kjenne til disse.

Kun fisk, skalldyr, snegler, levendefôr og planter på auksjonen!
* Alle objekter skal merkes med hva som selges og selgernummer.
* Fisker skal tydelig merkes med hvilken art det er og evt. kjønn.
* Objekter som er dårlig merket vil i verste fall ikke bli solgt, evt. bli solgt helt på slutten av auksjonen.
* Fisk som skal selges bør være minst 3 måneder gamle
* Pakk fisk forsvarlig, minst 2/3 med luft i posen (om det ikke brukes pustende poser, Breathing bags). Det er en fordel å ikke mate  fiskene døgnet før pakking, da forurensning fra avføring i posen vil være skadelig for fisken.
* Antall fisk i posen, bør stå i forhold til fiskens sosiale adferd (stim, gruppe, par etc.).
* Planteposer bør være velfylte.
* Om man trenger nye poser, evt fisk må pakkes om så vil dette koste kr. 5,-/pose.
* Auksjonsansvarlige har rett til å slå sammen flere poser dersom innhold og størrelse tilsier det.
* Auksjonsansvarlig har rett til å avstå fra å selge objekter.
* Minste startbud er kr. 50,-
* Det beregnes 20% av salgssummen i provisjon til Larvik Akvarieklubb.
* Maks. 35 objekter pr selger.

Det vil bli videoframvisning av objektene på storskjerm, pakk derfor fisk og planter i poser som objektene kan sees i.
Om man kommer med poser det ikke er mulig å se inn i, vil vi pakke om i nye poser for kr 5,- pr. stk.

Det vil være pauser hver time, dvs. 45 minutter auksjon/15 minutter pause. 
I pausene vil det være mulig å kjøpe brus, pølser, toast, kaker etc. i kantina, og man kan også kjøpe lodd og vinne flotte premier.

Alle er velkomne, om du er medlem av en akvarieklubb eller ikke. 


 

Kart
Tilfeldig bekjentskap
Reklame for plussmedlemskap