1 oppdrett i 2006

Kjell Bjordal: Lekte i et 152 liters med PH4-5, KH 0 DH 0.