1 oppdrett i 2014

LOFFA: Har hatt ca 80 yngler men er vanskelige å få opp her hos meg. Kun et par yngler som har vokst opp