1 oppdrett i 2006

Kjell Bjordal: lekte i en kokosn√łtt, PH 4 ,kh 0 og dh 0