6 oppdrett i 2013

akvafreak: Som Apistogramma-arter.... lav Ph
Janne: Lav pH og kokoshule så går det meste av seg selv :)
Maren B. Bjørnsen: Som Apistogramma-arter.... lav Ph
Lloyd Andre Omdal: hu og hann i samme kar (artskar)
Per Ivar Paulsen: Ingenting utover det vanlige
Sander Nørholm: Oppsett med mye røtter, bøkeblader og fin grus. Noe mose og et par kokkoshuler.
Ved vannskiftet begynte hunnen og grave igjen åpningen til kokkoshulen. Etter i overkant av 2 døg kunne jeg se yngelen.
Foret opp yngelen med Daphnier og tubifix.
Forer 3-4 ganger daglig, slik at alle får mat.