1 oppdrett i 2012

DiscusGeir: En flott fisk å oppdrette, hannen er ca 8 cm hunnen noe mindre. Eggleggere, de legger egg enten i en liten potte/trerot eller direkte på akvariglasset(bunn). Klekktid er mellom 48-72 timer avhengig av temperatur. Normalt store kull 100-150 stk. Yngel kan fores med nesten hva som helst, men for å lykkes med store kull anbefales artemia eller annet oppdrettsfor. Ha de med foreldre 2-3 uker før adskillelse mellom yngel /foreldre tar sted.