1 oppdrett i 2014

Infauske: Ph 6
Temp 26
Frossne svarte mygglarver
Valgte å ta ut eggene i eggtumbler då eg såg at dei ikkje tok godt nok vare på eggene.