1 oppdrett i 2011

Kristin T- Shiramor: Aulonocara st. `Maleri` : Et par går i en 250-liter med andre malawi-ciklider. Fin sand.
Tok vare på 5 yngel som får gå i oppvekstkaret. De får samme mat som foreldrene, men finknust.