2 oppdrett i 2012

Anders Bjørkvist: ynglet i 720l med høy ph
Martin Rannelid Wonde: Inte orange men har Stuartgranti VF fra sanga som er en bla med rott pa sidan fergad aulonocara. Valdigt snarlik mdokan och inte fanget langt derifra.

Forsta kull i Sverige :)