4 oppdrett i 2006

Ivan Syversen: Tok hunnen ut da jeg så hun var gravid plasserte henne i en 16l med flyteplanter(vannpest). Tok ut hunnen da ungende var levert. foret opp ynglelen mest med artemia
Eika: det klarte de helt av seg selv
akvafreak: Dette er en levendefødende fiskeart som føder forholdsvis store unger =P
Dessverre fikk jeg bare ett kull på min lille Ameca splendens-gruppe før jeg måtte selge dem p.g.a plassmangel :(
Til vanlig gikk Ameca splendens-gruppen min i en 63 liter (5 individer-2 hanner og 3 huer).
Da jeg ante at det var rett før den største hunnen ville føde ble hun plassert i en 32 liter, hvor det var en overflod av planter. Der fødte hun 23 store unger. Av dem forte jeg opp 19 stk =)
Yngelen ble foret opp på flakfor og frossen artemia :)
Maren B. Bjørnsen: Dette er en levendefødende fiskeart som føder forholdsvis store unger =P
Dessverre fikk jeg bare ett kull på min lille Ameca splendens-gruppe før jeg måtte selge dem p.g.a plassmangel :(
Til vanlig gikk Ameca splendens-gruppen min i en 63 liter (5 individer-2 hanner og 3 huer).
Da jeg ante at det var rett før den største hunnen ville føde ble hun plassert i en 32 liter, hvor det var en overflod av planter. Der fødte hun 23 store unger. Av dem forte jeg opp 19 stk =)
Yngelen ble foret opp på flakfor og frossen artemia :)