5 oppdrett i 2008

Deidei: Flyttet moren opp i eget kar og hun føtte 11 små kopier av seg selv
MC Darup: Har ett par i en 45 L, masse mose.
Ganske hyppige vannbytter med en god del kaldt vann, da disse liker temperatursvingninger.

Gjorde ikke noe spesielt.
Ph 6- 7
MagnusTT: Fanger opp ei "stinn" hunn fra selskapskaret, forer yngel opp for i yngelkar.
E-Dahl: som øvrige levefødere
Ivan Syversen: i 120l sin, der kommer dem ofte.