4 oppdrett i 2009

Morten Engh: går av seg selv. bruker litt kalkspat i vannet for at fisken skal trives litt bedre.
Josti: De ble plutselig mange fler i et artskar.
Dag L Fjeldstad: Har disse i en 112L
banjo: Tok yngelen oppi et fødekar.