2 oppdrett i 2010

arne.a: som andre levendefødende.
Josti: Bredte seg jamnlig, til jeg solgte dem ut.