1 oppdrett i 2010

Ørjan: Fiskene holdes relativt kjølig; ned til 15 grader C om vinteren. Yngelen vokser opp med foreldrene. Fôrer variert.