1 oppdrett i 2011

Roy Fredrik Pedersen: To hunner og to hanner gikk i en 135 liter. Det dukker stadig opp nye yngel. Ynglen blir fôret opp sammen med foreldrene. Blir fôret med diverse forskjellige pellets fôr.