1 oppdrett i 2016

akvafreak: Hadde en gruppe på 10 eksemplarer som ble bestilt.
54 l... var bolig.
Hadde god overvekt av huer.
Hadde mye flyteplanter....
Huer ble isolert for det meste. Men opplevde fødsel i karet til gruppen o.
Må ha flyteplanter til yngel.
Dekkglass og åpninger MÅ tettes da disse hopper og de finner åpninger....