2 oppdrett i 2009

Liv H: Disse leker jevnlig i flyteplanter og tette planter. Går i 180 liters kar sammen me den tetra art til, samt 2 par ciklider og en cory gjeng. Det meste har nok blitt spist av annen fisk - men nå oppdaget jeg en smykketetra på halve str. av de andre (og alle de andre 10 er behørlig talt opp) De går i ganske surt vann, ph 5,5, ca. 26 grader. GH 3 og KH 1.
Dag L Fjeldstad: Har lekt disse i små akvarier med javamose