2 oppdrett i 2011

Tobias O: De voksne lekte flere ganger og tilslutt fant jeg en yngel i akvariet.
Den vaks opp av seg selv og spiste godt alltid.
ohr: har lekt i apistokaret noen yngeler har vokst opp til voksne individer.