1 oppdrett i 2012

thildz: Tett beplantet kar med lang vallisinera og mye flyteplanter. Ph 7, Gh 6, Temp 27. Leker i selskapskar.