2 oppdrett i 2008

Dag L Fjeldstad: Leker i flyteplanter
Tore Lars Risanger: Plukke egg med ujevne mellomrom. Klekker i 10-litersb√łtte.