3 oppdrett i 2012

Viggo Gausvik: Huskeliste..... beskrivelse senere......
Ådne Aastveit: går sammen med to andre leksparr med ciklider men fikk likevell yngel som nå er så store at de skal selges hos forhandler. disselekte med temp på 27 etter et kaldtvanns bytte vet ikke om dette var tilfeldig eller ikke.
Mia Heum: Kjøpte ett lekspar som ble plassert i 112 liter hvor de nå voker yngelet sitt.