1 oppdrett i 2016

McSteen: Egg lagt på rot i selskapsakvarium (240l)
Da yngelen var frittsvømmende ble det foret til å begynne med Liquifry deretter avskallede artemiaegg når de var store nok til å spise det. Nå 10 uker etter klekking tar de det meste av både tørrfor og frosset for.