1 oppdrett i 2007

Bengt Fossli: Lengre periode med lite sirkulasjon, for så og starte med daglige vannbytter, og kraftig sirkulasjon.