2 oppdrett i 2008

Bengt Fossli: Lengre tid med få vannbytter og utvelgelse av de eksemplarene som viste seg sterkest i gruppa.
Bjørn Iversen: jevnlige vannbytter og noen store.