2 oppdrett i 2009

Jan Gundersen: som apistoer flest
Tore Lars Risanger: Ikke noe spesielt.