3 oppdrett i 2010

Christian T.: Går i et 100l kar med kloreker og sae, foret opp på tørfor.
Jan Gundersen: eget kar med kranvann
ohr: Lekte i en steinrøys i en 300 liter. Minst to av ti yngler har vokst opp til ungdommer.